Hva er NLP?


Hva er NLP?

NLP er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering og er enkelt sagt læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre.

NLP studerer dyktighet og kvalitet. NLP metodikken arbeider styrkebasert. NLP er opptatt av hvordan  mennesker og organisasjoner oppnår sunne, positive og fremragende resultater. Metodene kan formidles til andre, slik at de også kan nå gode resultater.

NLP er opptatt av forhold og prosesser som gjør at individer, grupper eller organisasjoner trives og fungerer bedre. Det fokuserers på aspekter ved den menneskelige tilstand som fører til mestring, realisering og blomstring.

NLPs opprinnelse begynte som et studie av mennesker som kommuniserte usedvanlig bra, og har siden utviklet seg til et systematisk studium av menneskelig kommunikasjon.

Disse metodene anvendes internasjonalt bl.a. innenfor business, sport, utdannelse, salg og undervisning. NLP er mer enn bare en samling teknikker. NLP bygger på kognitiv og positiv psykologi. NLP er opptatt av at en tanke er kun en tanke, den er ikke en absolutt sannhet. Det er derfor viktig å arbeide med hensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre.  NLP arbeider med hensiktsmessige og ressursfulle måter å tenke på. Hvordan kan vi som mennesker og organisasjoner hente frem tilstander preget av nysgjerrighet, utforskning og undring. NLP  og egner seg like godt i det private liv som på jobben. NLP kan brukes i alle livets sammenhenger og er effektivt og praktisk å bruke.

Bakgrunn

NLP ble introdusert og gjort kjent av Richard Bandler og John Grinder for snart 30 år siden. Grinder var den gang professor i språk ved University of California og Bandler studerte psykologi og informatikk ved samme universitet.

De kraftfulle, men likevel enkle teknikkene er utarbeidet ved studier av hvordan fremragende mennesker innenfor sine områder tenker og kommuniserer. Dette kan også du ta del i!


Teknikker

Teknikkene disse menneskene brukte lar seg “kopiere” og overføre til deg og meg, slik at vi også får adgang til uante ressurser i oss selv. Samtidig gjør de oss i stand til å assistere andre i å hente frem sitt potensial. NLP bygger alltid på det positive.

Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg frem mot dine egne mål og drømmer på en forbløffende effektiv, rask og inspirerende måte. NLP berører alle livets områder og vil gi deg en bedre innsikt både privat og i yrkessammenheng. Styrken ved denne metodikken er at den er tilgjengelig for oss alle, og at den er lettfattelig og spennende på samme tid.

Navnet Nevro Lingvistisk Programmering kommer av de tre områdene som bringes sammen

N Nevro fordi det handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi registrerer gjennom våre 5 sanser og måten vi lagrer informasjonen på:

  • Visuelt – det vi ser
  • Auditivt – det vi hører
  • Kinestetisk – det vi føler
  • Olfaktorisk – det vi lukter
  • Gustatorisk – det vi smaker

L Lingvistisk fordi vi uttrykker hvordan vi tenker gjennom språk og kroppsspråk og fordi det er en sammenheng mellom vårt sanseapparat og vårt språk.

P Programmering fordi vi programmerer oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og gjennom det vi føler.

Programmering står for hvordan vi setter våre mål og danner våre tanke- og handlingsmønstre.


Skroll til toppen