Ingrid Dietrichson

Ledertrener, coach, fasilitator og kommunikatør

Ingrid Dietrichson er energi, kvalitet og tydelighet. En inspirerende, fargerik og engasjert kvinne som liker å motivere og utfordre med profesjonalitet, snert og trygge rammer.

Ingrid er verdens varmeste Duracellkanin. Hun byr på seg selv og gir rom for andre. Med sin klokskap, lekenhet, omsorg og sitt engasjement har hun en egen evne til å se og forstå mennesker.

Som coach har Ingrid en egen evne til å skape tillit og trygge rammer. Det gjør at hun får mennesker til å åpne seg. Ingrid er glad i og god på å lytte, utfordre, borre og avdekke. Hun har en unik evne til å se mennesker rundt seg og lese ulike situasjoner. Det gjør at hun er dyktig til å fasilitere utvikling og endring. I tillegg er hun kreativ. Hun liker å utforske og tenke ut av boksen.

Ingrid er utdannet coach, alle 3 trinn gjennom CoachTeam – House of Leadership. I tillegg har hun en sterk faglig tyngde med 20 års erfaring fra Telenor som leder og kommunikatør.

Ingrid er utdannet journalist og har med sin bakgrunn innen kommunikasjon og ledelse lært mekanismene for formidling. Hun har et fargerikt språk og en god penn.