IngridBW

Ingrid Dietrichson

Ledertrener, coach, fasilitator og kommunikatør
905 66 471
Ingrid Dietrichson er energi, kvalitet og tydelighet. En inspirerende, fargerik og engasjert kvinne som liker å motivere og utfordre med profesjonalitet, snert og trygge rammer.

Ingrid er journalisten som ble leder og deretter coach og konsulent. Hun har sterk faglig tyngde med 20 års erfaring som kommunikatør og leder. Hun har et fargerikt språk og en god penn og har med sin bakgrunn innen kommunikasjon og ledelse lært mekanismene for formidling og kjenner godt til viktigheten av å forenkle for å få frem et viktig og riktig budskap.

Ingrid er utdannet coach, alle tre trinn gjennom CoachTeam – House of Leadership. Denne utdannelsen har lært henne å gi rom til å se og møte mennesker der de er og se viktigheten av å skape tillitt.

"Valeria Wiggen opplevde egen arbeidssituasjon som kaotisk. Hun ble sur både hjemme og på jobb, visste til slutt ikke hvor grensene gikk.
Valeria skjønte at noe måtte gjøres og jobbet tre måneder med Lederskolen og Ingrid som coach" Les artikkelen her.

Som coach har Ingrid en egen evne til å se og forstå mennesker gjennom sin klokskap, lekenhet, omsorg og sitt engasjement. Hun byr på seg selv, inspirerer og bruker sin kreativitet for å løfte mennesker og oppnå ønsket resultat.

Ingrid har spisskompetanse innen:

  • Kommunikasjon
  • Formidling
  • Lederutvikling
  • Foredrag og workshops
  • Teamprosesser
  • Ledersparring
  • Executive coaching

Ingrid får mennesker til å åpne seg. Hun er glad i og god på å lytte, utfordre, borre og avdekke.
Hun liker å utforske, tenke utenfor boksen og søke kreative løsninger. Det gjør at hun er dyktig til å fasilitere utvikling og endring. Ingrid skaper lagånd, bygger tillit, motiverer og kommuniserer mot felles mål. Hun har fokus på viktigheten av å fremstå samlende, spille hverandre gode og levere på mål som et team.

Sitatet «Tillit samles i dråper og tømmes i bøtter» er en viktig ledestjerne for Ingrid i rollene som ledertrener, coach, fasilitator og kommunikatør.

Skroll til toppen