Bokrapport: Awaken the Giant Within

Boktittel: Awaken the Giant Within
Forfatter: Anthony Robbins
Skrevet av Katharina Asting, deltaker på CoachTeam sin leder- og coachutdanning
CEO INNOKRA og coach under sertifisering gjennom Den Norske CoachForening

Klassikeren som stadig er aktuell. En bok spekkfull av innsikt som jeg anbefaler som en basisbok for alle som jobber med coaching.

Hovedevaluering

Anthony Robbins  har mesterlig klart å dekke et stort spekter av prinsipper. Han skriver på en lettfattelig og fengende måte, og gir gode praktiske eksempler. Boken ble først utgitt i 1991, men den tar opp tidløse temaer og er like aktuell i dag. Jeg opplever å bli klokere etter å ha lest denne boken. «Awaken The Giant Within» anbefales til alle som er interessert i å ta jobben med å gå i dybden på selvutvikling. For deg som jobber som coach anbefaler jeg den som pensumlitteratur.  Det krever tid og energi og jobbe seg gjennom denne boken som er omfattende og spekkfull av innsikt. Når du tar investeringen, får du garantert noe igjen for det i form av økt innsikt og forståelse av deg selv og andre. Boken får terningkast 6 fra meg! 

Kort beskrivelse av forfatter

Anthony Robbins er verdenskjent amerikansk coach, født i 1960. Han har vært coach for mange kjente personer og holder inspirasjonsforedrag med tusenvis tilstede i salen. Det sies at mer enn 4 millioner mennesker har deltatt på hans «live» seminarer.  Denne mannen kom fra enkle kår, han begynte å interessere seg for selvutvikling da han var i 20 årene og leste alt han kunne komme over. Etter hvert bygget han opp sitt eget firma basert på coaching og personlig utvikling, og har senere bygget flere selskaper og er utnevnt som en av top 50 «business intellectuals» av Accenture. Anthony Robbins kjent for sin innsikt men også for sine inspirerende foredrag og enorme energi og tilstedeværelse både på scenen og i møte med enkeltpersoner. «Awaken the Giant Within» er en av flere bøker han har skrevet

Hovedlinjer i boken

Denne boken tar mål av seg for å hjelpe leseren med å ta umiddelbar kontroll av sin mentale, emosjonelle, fysiske og finansielle skjebne. Boken er skrevet for å gi innsikt i prinsipper og måter å jobbe med egne holdninger, følelser og tilstander for å kunne vokse og ta kontroll over egen skjebne. Anthony Robbins bygger sine prisipper på NLP sine grunnprinsipper og boken utdyper dybden og bruken av NLP.

 Hva som fenget meg spesielt

I del 1 var det særlig to prinsipper som fenget meg. Det ene var at alt er enten forbundet med smerte eller med glede. I dette prinsippet ligger nøkkelen til mye. Hva du knytter til smerte eller til glede styrer livet ditt og din skjebne. Dersom jeg ønsker endring, må jeg koble smerte til den tidligere adferden og glede til den nye, ønskede adferden. Dersom vi som mennesker klarer å endre hva vi knytter smerte og glede til, vil vi kunne endre adferd umiddelbart.

Hvorfor endrer ikke mennesker seg selv om de føler og vet at de burde? Forklaringen kan være at de assosierer mer smerte med å foreta endringen enn til å ikke endre. En måte å løse dette på, kan være å tilføre mer smerte til å være i nåværende tilstand. Dette kan gjøres ved å spørre seg selv «hva vil det koste meg dersom jeg ikke gjør denne endringen».

Det andre prinsippet som særlig fengslet meg var NAC (Neuro Associative Conditioning) og de seks stegene som danner en «motorvei» ut av smerte og inn i glede.

Disse 6 stegene er:

  1. Hva er det du virkelig ønsker og hva hindrer deg for å ha det nå?
  2. Skaff innflytelse; assosier massiv smerte med å ikke endre nå og massive glede ved å endre.
  3. Avbryt begrensende tankemønstre
  4. Skap et nytt og styrkegivende alternativ
  5. La det nye mønsteret sette seg til det er konsistent
  6. Test

Prinsippet om smerte og glede sammen med NAC og alt det andre som belyses i del 1 er puslebiter og viktig bakgrunn for å forstå modellen eller «Master»-systemet som presenteres i del 2. Anthony Robbins presenterer her en modell som inneholder de fem komponentene som bestemmer hvordan vi som mennesker evaluerer alt som skjer med oss i livet. Et slags periodisk system for å forstå mennesket. De fem elementene er; tilstand, spørsmålene vi benytter, verdier, overbevisninger og referanse-erfaringer. For meg er det fascinerende å tenke seg at jeg kan trekke ut essensen av andre mennesker gjennom å observere disse fem komponentene og dermed forstå hvordan deres unike kombinasjon og  «master»- system fungerer. Denne modellen vil leve i min bevissthet og det er spennende å utvikle evnen til å legge merke til «master» systemets fem elementer hos andre mennesker.

Hvordan boken kan påvirke meg som coach

Jeg opplever å få økt dybdeforståelse for begrensende tankemønstre, åpne spørsmål, referanse- erfaringer, språkmønstre og bruk, metaforer, verdier og identitet. Den gav meg også interessant innsikt i følelser, hva de vil si og hvordan de kan endres. Samtidig opplever jeg å få mer innsikt og forståelse av dilemmaer og at krefter kan jobbe mot hverandre. Et eksempel er en person som jobbet for Anthony Robbins, han hadde fått jobben fordi han hadde redelighet som en av sine viktigste verdier. Det viste seg at han var vitne til underslag fra en av de andre medarbeiderne over tid uten å stoppe dette eller varsle på en tydelig måte. Da underslaget ble oppdaget reflekterte Anthony over hvordan det kunne skje. Denne mannen hadde ærlighet og redelighet som en verdi, men han knytter samtidig stor smerte til konflikt. Smerten som knyttes til konflikt var sterkere enn verdiene. Det førte da til at han valgte å ikke konfrontere underslaget med alt det ubehaget dette ville medføre. Når en vei ikke fører frem i coaching, kan det være andre krefter som jobber i en annen retning som er sterkere.

Prinsippet om smerte og glede har jeg tatt i bruk som verktøy for å få til endring. Forsterke ubehaget i situasjonen man vil bort fra og forsterke gleden i dit man ønsker å være. Det er kraftfullt.

Jeg anbefaler deg å ta investeringen det er å lese denne boken, du vil garantert sitte igjen med nyttig innsikt som vil hjelpe deg som coach!

 

Sagt av Tony Robbins:

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

The quality of your life is the quality of your relationships.

It is in your moments of decision that your destiny is shaped

Skroll til toppen