Marga

Marga Dijkman

Prosessleder, kursleder, Executive coach, NLP & Neuro Semantics trainer
400 04 500
Marga er en jovial og engasjerende prosessleder, coach og kursleder som tenker nytt og friskt, er innovativ og har en helt unik tilnærming og kompetanse innenfor mellommenneskelige relasjoner, ledelse og samspill på arbeidsplassen. Hun har breddekompetanse innen endringsledelse fra flere utviklingsprosesser i alt fra store konserner til små bedrifter i privat og offentlig sektor.

Sin utdannelse har hun innen ledelse, organisasjonsutvikling og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI hvor hun også har undervist på deres lederutviklingsprogram.

Hun er  DNCF sertifisert Coach, ACMC Meta-Coach, Quantum Leap Business coach og sertifisert trener i NLP og Neuro-Semantics.

Sertifiseringer hun ofte benytter seg av i samarbeid med bedriftskunder er; 4MAT Facilitator, Arbinger Leadership and Organizational Facilitator, og Daniel Ofmans Core Quadrants consultant.

Marga har 15 års erfaring med å utvikle organisasjoner, team og enkeltindivider, med særlig fokus den mellommenneskelige dimensjonen gjennom lederutvikling, kommunikasjon, selvledelse, samhandling og konfliktløsning. Samt strategisk lederutvikling for å understøtte konsernstrategier i ulike selskap.

I flere år har hun undervist på leder- og coachutdanninger, Marga sitter i Sertifiseringsrådet i Den Norske CoachForening, og er sensor for studenter som går opp til eksamen som DNCF sertifisert Coach.

Marga har spisskompetanse innen:

  • Lederutvikling
  • Executive coaching
  • Organisasjonsutvikling og kulturendring
  • Teamutvikling
  • Implementere, forankre og skape forståelse for bedriftsstrategien og mål i virksomhetsområdene
  • Bryte ned silo-praksis og løse opp i kommunikasjons- og samarbeidskrøll
  • Selvledelsesverktøy- og teori
  • Undervisning og trening av coaching verktøy og mindsets

Jeg har hatt gleden av og jobbe med Marga i vårt arbeid med å videreutvikle Top Temp som organisasjon. Marga beskriver sin kompetanse i sin profil i bullet points på sin profil:
Leadership Development, Executive coaching, Teamcoaching, Conflict Resolution – get the team together, Personal development

I sitt engasjement hos Top Temp, bidro hun innenfor alle disse områdene.
Selskapet gikk i denne perioden gjennom en betydelig omstilling.

Hun jobbet i perioder tett med ledergruppen for å stake ut strategi, og forme organisasjonen til å tenke synergisalg i alle ledd.

Dette var en tung og viktig prosess i en organisasjon som var preget av mange selskaper og enkeltindivider med sterke egeninteresser.

Vi oppnådde veldig gode og målbare resultater på dette. Fra å være et selskap hvor kunder kjøpte/handlet tjenester av enkeltindivider, utviklet vi oss nærmere en løsning der kundene kjøpte tjenester av selskapet og merkevaren Top Temp.

I denne prosessen coachet og videreutviklet hun mellomledere og enkeltindivider hvor det var behov. Tilbakemeldingene fra disse var udelt positive. Vi så raskt at dette påvirket leder stiler og reaksjonsmønstrene til enkeltindivider, samt reduserte motstand mot endring i organisasjonen. I tillegg ga hun oss felles verktøy og holdninger som vi alle kunne bruke i dette arbeidet.

I løpet av vårt samarbeid med Marga la vi sammen et viktig grunnlag for en samlet organisasjon med ett mål, en kultur og en tenkemåte.

Jeg kan med dette anbefale Marga på det sterkeste.

-Even Sørlie, Konserndirektør i TopTemp

Sjødivisjonen i Karverket trengte hjelp til å etablere en ny målstruktur og en bedre forståelse for mål og virksomhetsstyring. Marga utviklet et program som hun også var med på å gjennomføre. Det ble utrolig vellykket. Ikke bare fikk vi på plass en mye bedre målstruktur, men alle medarbeiderne ble engasjert og følte seg hørt og inkludert. Jeg vil spesielt fremheve evnen Marga har til å tilpasse opplegget til de forskjellige gruppene slik at alle fikk bidra i prosessen. Jeg håper å få anledning til å jobbe med Marga ved en annen anledning og.

-Birte Noer Borrevik, Divisjonsdirektør Sjødivisjonen Kartverket

Vi ville styrke våre prosjektelederes forhandlingsegenskaper, siden de ofte jobber ute hos kunden i store IT-prosjekter, og det av og til er uenigheter om framdrift, mandat og avgjørelser. Derfor engasjerte vi Marga Dijkman til å holde kurs for oss, for å få mer påfyll til mellommenneskelige ferdigheter og verktøy. Dagen med Marga ble nyttig, fordi vi gjennom gruppearbeid og med ny måte å tenke på, fant nye løsninger på samarbeidsvansker. Veldig bevisstgjørende historier og eksempler vi kunne overføre til vår arbeidshverdag. Vi fikk nye giv, og vi snakker om hvordan vi tar eierskap og ansvar for å få jobben gjort.
Fagleder for tekniske prosjektledere i et IKT konsultentselskap. Ca 20 utegående konsulenter deltok på workshopen.

-Marit Kjendlie – Contesto

Fra å være en liten gründerbedrift, har vi nå vokst til å være 13 ansatte, med 4 teamledere/fagansvarlige. Som organisasjon har vi behov for å profesjonalisere rutiner, samhandling og kommunikasjon, og sikre topp kvalitet i vår kundeservice. To dager med Marga gav oss mange bevisstgjørende verktøy, en samlende teamfølelse og ut av komfortsonen øvelser i forhold til kommunikasjonstrening. Vi fikk hjelp av Marga til å finne løsninger på et problem vi har hatt med en av våre leverandører. Dette var både spennende å motiverende, og vi bruker lederpyramiden til å jobbe videre med å bygge de gode relasjonene. Buddycoachingen var viktig trening for våre teamledere for å kunne forstå andre, og sikre at det vi blir enige om er det som blir utført.

Marga skapte en lun og uhøytidelig atmosfære med lett humor, som gjorde det enkelt å dele tanker og utfordringer med kolleger.

To dager som gav oss retning, energi og nye verktøy.

– Carl J. Onstad, daglig leder i Macsimum Event; en bedrift som selger komplekse kundeløsninger.

Jeg tok kontakt med Marga da jeg ville MER og var frustrert over at valgene jeg tok i privat- og yrkeslivet ikke gjorde meg lykkelig på tross av måloppnåelse. Prosessen med Marga har vært intens, utfordrende og lærerik og det var akkurat det jeg trengte! Prosessen startet med å reflektere over og analysere hva jeg egentlig ville både privat og yrkesmessig og hva som stoppet meg fra å oppnå dette. Jeg forstod at hovedårsaken til min frustrasjon var min lave selvfølelse. Dette var et nytt begrep for meg siden jeg alltid har målt meg selv på bakgrunn av prestasjoner og det å like meg selv bare for den jeg faktisk er, var en fjern tanke. Sammen med Marga begynte jeg å jobbe med selvfølelsen hvor hun utfordret min ”gale” oppfatning av meg selv samt gav meg teknikker jeg brukte daglig for bygge selvfølelsen. Jeg ville ha endring uten at jeg helt visste hva som måtte endres. Så Margas uformelle, omsorgsfulle og uredde tilnærming til coaching hjalp meg til å forstå hvor skoen trykte. Coachingen har økt selvfølelsen min betraktelig og det har gitt meg styrken til å være tøff nok til å ta valg JEG ville ta for å starte min reise for å bli lykkelig. I tillegg har coachingen gitt MEG ringvirkninger i form av en roligere og mer selvsikker framferd, mindre stress, økt selvtillit og en etterlengtet avgjørelse om å skifte jobb. Marga lovte kick-ass coaching og det har gitt meg kick-ass resultater!

-Espen W. Thoresen, leder innen økonomi og internasjonalt arbeid

Skroll til toppen