Vilkår og betingelser

print

Oppdrag i bedrifter:
Bestilte og bekreftede oppdrag må avbestilles minimum 6 uker før oppdragsdato.
Ved avbestilling i inntil 14 virkedager før oppdragsdato faktureres 50 % av oppdragets beløp. Ved avbestilling senere enn 14 virkedager før oppdragets start faktureres hele beløpet.

Honoraret utbetales ikke hvis engasjerte uteblir pga. sykdom. CoachTeam er behjelpelig med å skaffe stedfortreder.

Vennligst kontroller at dato, beløp og annen informasjon på ordrebekreftelse er korrekt. Er det noe som ikke stemmer gir du beskjed snarest og senest innen 5 virkedager etter mottatt mail.

Reise t/r og evt opphold (hvis avtalt) tilkommer

Studie / kurs hos CoachTeam as
Påmelding til kurs hos www.coachteam.no ved CoachTeam as – House of Leadership as er bindende ved påmelding / bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.
(Se også under angrerett)

Krav om oppmøte/deltakelse
Alle våre kurs fordrer 90% deltakelse for å oppnå kursbevis / sertifisering.
For evt. å erstatte mangelfull deltakertid, kan ekstraundervisning tilbys iht. egne takster.

Betaling
Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg før oppstart dersom du ikke har betalt via kort. Kursavgiften skal være innbetalt før kursstart hvis ikke annet er avtalt.

Fakturabeløp betales ved forfall – senest 3 uker før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke men kurset kan overføres ved søknad til neste semester etter ordinær kursstart ved spesielle behov og legeattest.  Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.

Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet.
Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.

Hvis en annen person eller instans betaler (bedrift e.l.), må dette meldes fra om.
I slike tilfeller bes betaler ta kontakt per info@coachteam.no om det ønskes samlet faktura for en eller flere kursdeltakere.

Dersom en ansatt ikke kan benytte seg av plassen kan denne fritt overføres til en annen fra samme firma inntil dagen før kursstart, såfremt det gis beskjed om dette til info@coachteam.no minimum 24 timer før. NB! Dette gjelder kun våre kurs og ikke utdanning i samarbeid med UiA.

Ved sykdom
Ved eventuell sykdom må CoachTeam  varsles 24 timer før kursstart med gyldig legeattest. Deltaker vil få utsatt kursstart til neste tilsvarende kurs hos CoachTeam og kan maks utsette kurs/studier i et semester.

Ved utelatt oppmøte
Ved varsel samme dag mister deltaker plassen og kursavgift refunderes ikke.
Ønskes spesialundervisning kan dette tilbys til ordinære dagsrater.

Din påmelding er gyldig for det kurset du har betalt for. Såfremt du uteblir fra hele eller deler av kurset, kan du mot betaling av  25% av dagsprisen, søke om gjesteplass på andre kurstidspunkt.

Betalingsutsettelse
Betalingsutsettelse kan, etter skriftlig søknad med relevant dokumentasjon, innvilges for en begrenset periode dersom det foreligger tungtveiende grunner for manglende betaling.

Mislighold av betaling
Ved mislighold av betalingsforpliktelsene bortfaller skolens forpliktelser. Manglende betaling av studieavgiften medfører tap av studierettighetene, og ordinær rettslig inndrivelse iverksettes. Bekreftelse og eksamensvitnemål kan holdes tilbake. Ved mislighold av avdragsavtale forbeholder CoachTeam seg retten til å kreve resterende beløp innbetalt omgående.

Studiekontraktens gyldighet
Studiekontraktens betingelser gjelder for studenter som melder seg til kurs ved CoachTeam as via mail eller påmeldingskjema på internett. Betingelsene gjelder fra og med registrert påmeldingsdato til og med fullføringsdato.

Påmeldingen er bindende for de kurs deltaker har meldt seg på. Alle betalingsforpliktelser gjelder for hele studieperioden.
For kurs med felles progresjon gjelder studieretten fra kursets oppstart til avslutning.

Angrerett
Studenten har rett til å gå fra avtalen med undervisning eller materiell ved å gi melding til CoachTeam innen 14 dager etter at kurs- og ordrebekreftelsen er mottatt.
Avbestillingen skal skje skriftlig. Benytt Angrefristskjemaet som kan lastes ned her.
Eventuelt innbetalt beløp vil bli refundert med fradrag av kr 250 for dekning av omkostninger.

Dersom skolen ikke mottar en skriftlig avmelding, forblir studentens studierettigheter for undervisning opprettholdt og studieavgiften innkreves på ordinær måte.

Endringer/forbehold
CoachTeam tar forbehold om å kunne endre generelle bestemmelser og avlyse annonserte kurs dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere i kursperioden. Vi tar også forbehold om at fagplan for kurs kan bli endret, om at priser kan øke, og om eventuelle trykkfeil i prislister, studieinformasjon, studiebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for kurs.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs med for få påmeldte. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

Alle avslutningstider er antatte.
Ordinært tidspunkt er fra 0900 – 1600.

NB! Legg merke til at noen kurs holder på lengre.
Dette er oppgitt under kurskalender.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.