victoria-sorthvitt

Victoria Rahlff

Organisasjonsutvikler, fasilitator, Executive coach, prosess- og prosjektleder, MBA
4000 4500
Victoria er trygg og autentisk som leder og fasilitator med lidenskap for utvikling av mennesker, ledelse og organisasjon. Hun har en smittende og engasjerende energi, og et unikt nærvær drevet av nysgjerrighet og våkne øyne. I hennes nærvær føler folk seg sett og hørt, noe som er svært effektfullt i workshops, møter og endringsarbeid generelt.

Hun tar utgangspunkt i virksomhetens strategi, visjon og situasjon for å sikre rød tråd og effektive løsninger for organisasjons- og lederutvikling. Victoria stortrives i prosessfasilitering fra strategiprosesser, over organisasjonsdesign og kulturutvikling til teamprosesser.

Victorias spisskompetanser er:

  • Leder-/teamutvikling og executive coaching
  • Organisasjons- og kulturutvikling
  • Transformasjons- og endringsledelse
  • Strategiprosess og -gjennomføring
  • Prosessledelse, inkl. fysisk og digital workshop fasilitering
  • Prosjektledelse

Victoria vektlegger god kommunikasjon med en klar rød tråd og nærvær i kontakten, noe som bygger relasjon og tillit.

Med i sekken har hun 20 års ledererfaring i ulike lederroller: prosjektledelse, første linje ledelse, ledelse av ledere, toppledelse og styreledelse. Hun har en kommersiell profil og trives godt i teknisk tunge og praktiske miljøer, som industri, byggeri, samt naturressurser som vann og energi.

Kombinasjon av MBA og sertifisert executive Coach gir styrke i både å forstå forretning, rammebetingelser og dynamikken bak menneskelig utvikling og mestring. I bunn utdannet innen økonomistyring og informatikk.

For å gjennomføre utviklingsprosjekter med sikker hånd er Victoria også sertifisert Prince2 Agile Practitioner for både fossefalls- og agil metodikk innen prosjektledelse. Hun har ledet store prosjekter fra SAP implementering til transformasjon av organisasjoner og post-merger integrasjoner.

Kort fortalt er Victoria drevet av utvikling og dreven i ledelse.

Skroll til toppen