Henriette.BW_

Henriette Grønn

Jurist, strategisk rådgiver, ledertrener, kursleder og foredragsholder
400 04 500
Har du behov for en erfaren, dyktig og lojal rådgiver eller leder som kan se deg og virksomheten din utenfra? Henriette er rå på å lede endringsprosesser, og er drivende dyktig og innsiktsfull i sin rådgiving

Henriette gjør det personlig og rett frem. Du får ikke et kavaleri av konsulenter som setter i gang massive, uforholdsmessig dyre og langdryge prosesser som ender i 100 siders PowerPoint. Du får en person å forholde deg til, som gjør det forståelig og håndterbart. En som tar ansvar, som du kan stole på. Som har faglig innsikt og erfaring nok til å sortere hva som er viktig i mengden av massiv informasjon. Som ikke gjør det mer komplisert enn det behøver å være. Som du kan sparre og få økt innsikt sammen med. En som ser deg og virksomheten din utenfra med friske øyne. En som motiveres av å spille deg og virksomheten så god som mulig.

Henriette er utdannet jurist, har en MBA og mellomfag i psykologi, og har jobbet som leder i mesteparten av sitt drøyt 20-årige arbeidsliv. Hun jobber like godt på engelsk og norsk, og har erfaring fra internasjonale selskap så vel som nordiske og norske, og fra privat og offentlig sektor.

Her er noen eksempler på hva Henriette bistår kunder med:

 • Styreleder og daglig leders ”høyre hånd” på ledelse, strategi, organisering, HR, kulturbygging og kommunikasjonsaktivitet internt og eksternt
 • Lede og drive større endringsprosesser
 • Utvikle leder- og kommunikasjonskompetansen i ledergruppen
 • Utvikle og revidere visjon, misjon, mål, strategi, hovedbudskap, ”elevator pitch”
 • Analyse av virksomhetens leder- og kommunikasjonsutfordringer og behov, basert på kvalitative intervjuer og analyser
 • Analyse og råd om hvordan bedre rigge kommunikasjonsarbeidet internt og eksternt (hva slags kompetanse som trengs og fra hvilket byrå)
 • Kommunikasjonsstrategi med utgangspunkt i virksomhetens forretningsmål
 • Handlingsplan for å sikre aksept blant interne og eksterne interessenter
 • Foredrag og workshops på temaer innen ledelse, strategi og kommunikasjon
 • Fasilitator i interne workshops eller prosesser
 • Skrive beslutningsnotater, styrenotater og andre executive summaries
 • Skrive talepunkter, debattunderlag, kronikker, blogg
 • Samtalepartner for ledere
 • Styreverv
 • Utleies som daglig leder, strategisk rådgiver og lederressurs (leadership for hire) i midlertidige perioder
Skroll til toppen