Anette Forsén Bache

Sertifisert coach, registrert Helsecoach DNCF

Anette Forsén Bache får mennesker til å føle seg trygge. Hun er genuint opptatt av den hun snakker med, god til å få mennesker til å se sine styrker, og hun stiller de gode spørsmålene. Anette er motiverende, målorientert og med godt humør.

 

Anette er utdannet Executive Coach og Meta-Coach hos CoachTeam. Hun har en allsidig yrkeserfaring innen organisering, salg og administrasjon.

Hun startet og drev privat barnehage i ti år. Senere arbeidet hun som megler hos av adv. Knut Ro. Hun var i flere år forretningsfører for to bygårder i Oslo.

Anette arbeider nå med en-til-en coaching samt arrrangerer foreldreskole og kurs for barnehager og skoler. Hun bistår videre sine kunder med utfordringer innen valg av yrkesretning/utdannelse, stressmestring og å bli en mer balansert leder.

Hun har også lang erfaring innen coaching av både barn og voksne i forhold til konflikter/utfordringer på hjemmebane og er opptatt av hvordan få til den gode dialogen.

Det vi i CoachTeam synes særpreger Anette, er hennes rolige og lyttende væremåte. Hun er en verdibasert coach som er opptatt av både de store linjene, og, når det er riktig, de små detaljene som kan gjøre en forskjell. Anette er spesielt opptatt av balanse i livet, både privat og på jobb, også innenfor ledelse.

Anette er opptatt av:

  • De gode, trygge samtalene
  • Respekt for andres modell av verden
  • Tenke positivt, se muligheter
  • Kommunikasjon mellom voksne og barn/ungdom
  • Kommunikasjon innen skolen

Anette leverer følgende hos CoachTeam:

  • Karrierecoaching
  • Medarbeidercoaching
  • Personlig coaching

Å oppsøke Anette er noe av det smarteste jeg har gjort. Jeg har lært at jeg har svarene og løsningen i meg selv. Jeg har lært hva som er viktig for meg og dermed også hva det er jeg trenger å prioritere. Hun har lært meg å sette meg mål med tidsperspektiv og med det å komme meg til målet. Hun har lært meg å finne ro og samle krefter i situasjoner som før satt meg helt ut. Mine ønsker og mål vil nok forandre seg med årene men nå har jeg teknikkene til å lytte og jobbe for å oppnå det jeg måtte ønske. Jeg har lært å si SKAL istedenfor KANSKJE eller PRØVE. Takk!

– Coachee vår 2009

Jeg vil takke deg for de fine samtalene vi hadde i forbindelse med at jeg skulle på opptak til befalsskolen. Nå har jeg kommet inn, og fikk god hjelp av deg. Du lærte meg å bli mer bevisst på mitt eget og andres kroppsspråk, og å bli mer bevisst på talemåter og kommunikasjon og å få bedre tro på meg selv i ubehagelige situasjoner. Du fikk meg til å tenke nytt og se fremover, å bli enda mer målrettet og målbevisst. Tusen takk.

– Stine august 2009