4MAT – Hva er det?


4MAT er en internasjonalt anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdanning, undervisning, formidling, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

CoachTeam er lisensiert som 4mat Trainere og anvender 4mat prosessmodellen aktivt i team- og lederutvikling.

Den gir innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på. 4mat viser hvordan det er mulig å engasjere, motivere og hente frem det beste i alle type mennesker.

4MAT™ metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy i 1979, og videreutviklet siden det, er en prosessmodell for å sikre utvikling, samhandling og kommunikasjon.

4MAT – læring sett i et holistisk perspektiv

4MAT er utviklet i et holistisk perspektiv som tar utgangspunkt i menneskers grunnleggende og forskjellige erkjennelsesprosesser (læring) – og ut fra dette setter fokus på optimal og likeverdig formidling til alle læringstyper.

Typologi og prosessmetode i samme verktøy

4MAT består av både en prosessmetode, visualisert ved et 8-punkts prosesshjul, og en typologi som tar utgangspunkt i fire grunntyper og deres foretrukne læringsstiler. Både prosessmetoden og typologien kobles videre med kunnskaper om hvordan høyre og venstre hjernehalvdel har innflytelse på den måte vi oppfatter, prosesserer, lærer – og videreformidler kunnskap på.

En naturlig syklus – som engasjerer alle

4MAT metoden er utviklet på bakgrunn av en lang rekke anerkjente teorierom mennesker og læring. Den unike sammenkoblingen av teoriene skaper en naturlig syklus som sikrer forståelse for de grunnleggende elementene i kommunikasjon og læring. Innsikten i 4MAT gir en klar oppskrift på hvordan du bygger opp undervisning og kommunikasjon som engasjerer og motiverer alle typer.

Læring – mennesker og formidling

Læring er aktuell i enhver situasjon som involverer mennesker og formidling. Derfor er 4MAT et optimalt verktøy for både bedrifter og utdanningsvirksomheter – og mange andre!

Veien til suksessrik kommunikasjon

Med 4MAT skapes en innsikt i menneskers grunnleggende forskjellige erkjennelsesprosesser – en innsikt som gjør det enkelt å målrette kommunikasjon til både grupper og forskjellige typer, eksempelvis for å gjennomføre undervisning, møter, samtaler og presentasjoner med større suksess.


4MAT – inspirasjonskilder og forskning

John Dewey & David Kolb – læring

I forbindelse med læring er John Dewey og David Kolb de største inspiratorene. John Deweys grunnteori er at læring kommer via personlig opplevelse – og ifølge Kolb er læring en sirkulær prosess og ikke et resultat. Læringsprosessen er forskjellig fra person til person og basert på våre erfaringer.

Carl Jung – typologi

Typologisk er Carl Jungs teori om grunnleggende menneskelige ulikheter den største inspirasjonskilden. Denne teorien ligger også til grunn for blant annet den verdenskjente MBTI profilanalyse.

Joseph Bogen – hjernen

Teori om hjernen er inspirert av Joseph Bogens arbeid med menneskets to hjernehalvdeler og deres forskjellige måter å prosessere på. Anskuelsen av hjernen som to systemer har en vesentlig betydning for arbeidet med 4MAT som en læringsprosess.

Forskning på 4MAT

Du kan under finne og laste ned analyser og forkning på 4MAT, eksempelvis informasjon i 4MAT Research Guide om hvilke kjente teoretikere og teorier som har hatt størst innflytelse på utviklingen av 4MAT (kap. 1), og hvordan 4MAT er validert (kap. 8).

RG kap. 0: Mission, Theoretical Assumption, Intro & Content
RG kap. 1: Historical & Theoretical Perspective
RG kap. 2: Research in Pre-K through 12 School Settings
RG kap. 3: Research in Post-Secondary Settings
RG kap. 4: Articles on 4MAT and related topics
RG kap. 5: 4MAT Impact Studies
RG kap. 6: 4MAT Research Process Guide
RG kap. 7: 4MAT Suggested Readings
RG kap. 8: Technical documentation, Prof. Network etc.
RG kap. 9: Indices; Author & Subject Index


Skroll til toppen