Nivå 4-5 Workshopledelse


Målet med denne avsluttende modulen er:

  • Å få praktisk og relevant erfaring
  • Bruke tilegnet kunnskap i praksis
  • Finne gode løsninger for kunden
  • Samarbeide med andre coacher
  • Ta imot og gi feedback
  • Evaluere deg selv og andre

Nå settes din læring ut i praksis med prosess arbeide i arbeidslivet og leder opp mot sertifisering til Executive Coach. Fullført modul 5 sammen med de øvrige kravene gir deg tittelen Executive Coach.

Du forbereder case som du enten har med deg selv eller får via CoachTeam. Det skal minimum være et endags oppdrag og du blir veiledet av erfarene coacher underveis. Oppdraget utføres gjerne i grupper á 2 personer.


I etterkant presenteres oppdraget. Evaluering av hva som fungerte bra og hva kunne du ha gjort enda bedre?

  • Evaluering fra oppdragsgiver diskuteres og gjennomgås.
  • Erfaringsutveksling, diskusjoner og feedback med mentor

Gjennomføring

Personlig mentoring avtales når alle tidligere trinn er gjennomført og bestått.

Forkunnskaper og sertifisering

Gjennomføring av modul 5 krever at modul 1, 2, 3 og 4 er gjennomført først. Gjennomføring av hele utdanningsprogrammet kvalifiserer til sertifisering Executive Coach. Dette forutsetter at alle retningslinjer for sertifisering er fulgt.

Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher.


Skroll til toppen