Nivå 4-4 4MAT sertifisering


4MAT sertifisering er en internasjonalt anerkjent sertifisering som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdannelse, undervisning og ulike typer av formidling og coaching. Du får med 4MAT MTD innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på, og innsikt i en helt unik undervisningsmodell som gjør det mulig å engasjere og motivere alle typer likeverdig i undervisningen/coachingen.

I løpet av denne sertifiseringsmodulen bruker du 4MAT Lærestilsindikator og Hjernemodusindikator for å bli bedre kjent med egen lærestil og tilnæring til nye kunnskaper. Du mottar etter endt kurs sertifikat “Certified 4MAT MTD”.

Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher.

Sertifisering som “Certified 4MAT MTD” gir deg flere muligheter:

 • Selge og bruke profiler (lærestil, undervisningsstil og kommunikasjonsstil)
 • Selge og bruke 1 dags kurspakker (6 stk.) i egen virksomhet
 • Muligheter for å delta i egne Masterklasser – workshops for MTD-sertifiserte med egne og varierende agendaer innen 4MAT

4MAT

4MAT er en prosessmodell og et konsept for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.
Gled deg til å bli kjent med det. Du får et spennende og praktisk verktøy til din rådighet:


 • Kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil, kommunikasjonsstil og undervisningsstil
 • Verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og teamutvikling
 • Hjelpemidler til å gjennomføre bevisstgjørings- og endringsprosesser
 • Kurs som støtte til ulike utviklings- og omstillingsprosesser

Med 4MAT-metoden i ryggsekken arbeider du strukturert med å forbedre og utvikle en rekke områder i en organisasjon, så som:

 • Læring – verktøy for å utvikle “best practice” hos medarbeidere og ledere i virksomheten
 • Kommunikasjon – verktøy til samtale, formidling og undervising
 • Ledelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekruttering
 • Coaching – verktøy til kartlegging og strategisk selvledelse
 • Salg – effektfulle verktøy for å strukturere og gjennomføre salg
 • Service – 4MAT organiserer din service og sikrer den rette kvalitet

Kommende kurs: 19-21.mars 2018

4MAT sertifisering
4MAT sertifisering

 


Skroll til toppen