Nivå 4-3 Effektiv endringsledelse


MELD MEG PÅ!

Hvorfor effektiv endringsledelse? Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til. Det er derfor avgjørende at du får med deg dine medarbeidere dit.
Denne modulen er en praktisk og involverende modul i hvordan ta lederskap i tider preget av kriser, usikkerhet og forandringer. Første steg er å synliggjøre behov for at endringer er nødvendige, andre steg å planlegge endringsprosessen for så å lede den på en konstruktiv og positiv måte, både for den enkelte, og for bedriften/teamet.

Som leder, beslutningstaker eller coach forholder du deg aktivt til at endringer berører menneskene i organisasjonen på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess. Modulen gir deg verktøy, trening og innsikt i hvordan tilrettelegge for at mennesker og organisasjon vil mestre forandringene uten at det går ut over produksjon og entusiasme i særlig grad.

Vi kan ikke endre på hastigheten i den teknologiske utviklingen, derfor bør vi sørge for at vi selv blir raskere til å justere kurs. Fleksibilitet kommer til å bli helt essensielt i arbeidslivet fremover – for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.” Andrew McAfee Aftenposten 27. des 2015

Noen av temaene i endringsledelse:

 • Hva er endringsledelse
 • Faser i endringsprosessen
 • Hvordan tilrettelegge for mestring
 • Årsaker til motstand og håndtering av motstand
 • Hvordan skape trygghet i utrygt terreng?
 • Kartlegging og tilstandanalyse
 • Elementer som kan påvirke en omstilling negativt og positivt
 • Initiere og lede endring, ditt ansvar som leder
 • Skape varig effekt
 • Kommunikasjon i endringstider og nødvendige samtaler
 • Verdiforankring og kulturbygging


Dette er modulen hvor du lærer bevisstgjøring, planlegging og gjennomføring av effektive endringer i bedrifter. For deg som arbeider som leder og HR-ansvarlig eller for deg som arbeider som coach og konsulent i bedrifter. Modulen er også en del av vårt nivå 4: Executive Management Program

Gjennomføring:

Kurset holdes i våre lokaler i Rosenborggaten 3 i Oslo.
Varighet: 3 dager

Forkunnskaper og sertifisering:

Kurset kan tas enkeltvis eller som ledd i sertifisering mot Executive Coach.

Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher.

MELD MEG PÅ!


Skroll til toppen