Nivå 4-2 Presentasjons- og forhandlingsteknikk


 • Presentasjonsteknikk og retorikk – hvordan fenge ditt publikum
 • Forhandlingsteknikk – hvordan få bedre gjennomslagskraft for dine synspunkter
 • Kurset Presentasjons-og forhandlingsteknikk går over to + to dager

Del 1: Presentasjonsteknikk og retorikk

Ønsker du å fenge ditt publikum enda bedre? Få frem det viktigste i ditt budskap på en enkel og lettfattelig måte?

Få med deg dette enestående, effektive kurset.

Du lærer hvordan du bygger opp et budskap, får kontakt med ditt publikum og bruker ditt kroppsspråk og din stemme på en overbevisende måte.

Kurset har kun 9 plasser for å gi deg en best mulig treningsarena.

Du får  personlig veiledning og du får i tillegg boken “Talekunstens 12 hemmeligheter”.
Kurset vil gi deg innsikt i retoriske prinsipper knyttet til argumentasjonsteknikker og bevisføring. I tillegg vil du få flere praktiske verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.

Målgruppe

Alle som ønsker å fenge et publikum, å bli tryggere i forsamlinger og nå frem med budskapet.

Kurset fokuserer på

 • Hvordan bygge opp et budskap etter retoriske prinsipper?
 • Hvordan få tilhørerne med deg?
 • Hvordan bruke ditt kroppsspråk og din stemme?
 • Hvordan få frem engasjement?
 • Hvordan håndtere nervøsitet?

Gjennomføring:

Kurset er interaktivt med mange praktiske øvelser og case hentet fra hverdagen. Deltakerne må forberede et innlegg på 5-10 minutter før første kursdag som er aktuelt i forhold til arbeidssituasjon eller omhandle noe deltakeren er engasjert i og brenner for.

 • Kurset holdes i våre lokaler
 • Varighet: 2 dager
 • Modulen er en del av nivå 4
 • Kompetansebevis og sertifisering
 • Kursbevis etter avsluttet kurs

Gjennomføring av hele utdanningsprogrammet kvalifiserer til sertifisering Executive Coach. Dette forutsetter at alle retningslinjer for sertifisering er fulgt.
Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher.

Del 2: Forhandlingsteknikk

Målgruppe:

Dette to dagers kurset henvender seg til deg som ønsker å lære om kommunikasjon og argumentasjon i forhandlinger og som vil trene på teknikker som gir bedre gjennomslagskraft. Teknikkene benyttes i forhandlingssituasjoner både internt i den enkelte bedrift og i møte med eksterne samarbeidspartnere.


Lær hvordan du:

 • Får bedre gjennomslagskraft i forhandlinger
 • Bruker kommunikasjon og kroppsspråk i forhandlinger
 • Designer argumentasjonsteknikker

Temaer:

 • Hvordan opptre i forhandlingsmøter for å øke din gjennomslagskraft?
 • Ulike faser i en forhandling?
 • Kroppsspråk og kommunikasjonskultur?
 • Hva særpreger dyktige forhandlere?
 • Hvordan unngå å la seg stresse?
 • Problemer som kan oppstå underveis – hvordan løse dem?
 • Gode spørsmål i forhandlinger?
 • Vanskelige personer – hvordan håndtere dem?

Etter kurset har du fått svar på følgende:

 • Hvordan opptre i forhandlingsmøter for å øke din gjennomslagskraft?
 • Ulike faser i en forhandling
 • Kroppsspråk og kommunikasjonskultur
 • Hva særpreger dyktige forhandlere?
 • Hvordan unngå å la seg stresse?
 • Problemer som kan oppstå underveis – hvordan løse dem?
 • Kjennetegn på en vellykket forhandling
 • Hvordan sette seg inn i motpartens situasjon?
 • Ulike spørsmål i forhandlinger
 • Du som forhandler
 • Vanskelige situasjoner og personer – hvordan håndtere dem?
 • Bruk og misbruk av hjelpemidler

Gjennomføring

Varighet: 2 dager

Undervisningen er hele tiden aktiv og engasjerende. Du som deltaker vil arbeide med rollespill i gruppe en del av tiden og det arbeides med ulike case og øvelser. Teori bakes inn som en del av veiledning og tilbakemelding. Kursbevis etter avsluttet kurs.

Modulen er en del av Nivå 4.

Gjennomføring av hele utdanningsprogrammet kvalifiserer til sertifisering Executive Coach. Dette forutsetter at alle retningslinjer for sertifisering er fulgt. Prisen inkluderer kurshefte “Forhandlingsteknikk”.

Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher.

Kursene arrangeres også som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for mer informasjon.


Skroll til toppen