Nivå 4-1 Teamdynamikk og teamforståelse


Dette fire dagers kurset gir deg som leder og coach kunnskap og innsikt, samt mange praktiske verktøy du umiddelbart vil bruke i din hverdag.

Vi tar utgangspunkt i teamorientert ledelse, det vil si fokus på den enkeltes bidrag i teamet,
hvordan de ulike teammedlemmer optimalt kan jobbe sammen og hvordan du som leder eller coach kan motivere til felles måloppnåelse. Vi legger derfor stor vekt på temaer som etablering og utvikling av team, samt effektive og suksessfulle team. Kurset er praktisk rettet og du bidrar aktivt selv!

Målgruppe

Du som ønsker å lede egne team på en suksessfull måte, eller som coach fasilitere ledere og team i organisasjoner. Det legges vekt på å utnytte teamets potensial og hvordan utnytte dem både i forhold til enkeltindividet og i forhold til teamet.

Målsetting med kurset

I denne modulen er det forståelse for den verdenen lederen/coachen er i, som er det sentrale. Vi ser spesielt hvilke verktøy du som leder eller coach kan benytte for å sikre suksessfulle team, samt lede deg selv i forhold til målsetting og de utfordringer som kan oppstå underveis.

Hvorfor Teamdynamikk?

Fordi du ønsker å være en god og effektiv leder for ditt team, eller en god fasilitator for et team eller oppdragsgiver. Fordi du ønsker å finne ledelsesteknikker for team og grupper, eller fasiliteringsteknikker som coach, og fordi du ønsker å få kjennskap til og trygghet i bruk av ulike verktøy. Fordi du får erfaring med og bakgrunn for effekt og synliggjøring av coachingen.


Innhold

 • Hvordan skape og utvikle sukessfulle team
 • Belyse teams utviklingsfaser
 • Teamhjulet
 • Feedback som verktøy for god tilbakemeldingskultur
 • Hvordan påvirker verdier teamet vårt
 • Ledelse og lederutfordringer
 • Kreativitetsprosess for å etablere mål
 • Suksessoppskrift for effektive og velfungerende team
 • Hvordan sikre felles forståelse for teamets oppgaver og hensikt
 • Forsterke eierskap og identitet i teamet
 • Modell for hvordan vi systematiserer informasjon og benytter den ulikt

Teammodulen er en del av Nivå 4.

Gjennomføring

Kurset holdes i våre lokaler i Rosenborggaten 3 i Oslo.
Varighet: 4 dager
Kursbevis etter avsluttet kurs.

Gjennomføring av hele utdanningsprogrammet kvalifiserer til sertifisering av Executive Coach. Dette forutsetter at alle retningslinjer for sertifiseringen er fulgt.
Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher.


Skroll til toppen