Sertifisering og studiepoeng

CoachTeam er godkjent av Den Norske CoachForening, vår leder- og coachutdannelse følger Norsk Bransjestandard for Coaching og deltakerne sertifiseres etter internasjonal standard på Nivå A, Nivå B og Nivå C. CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP) og kursdeltakerne blir sertifisert i henhold til disse standardene .

Disse organisasjonene er kapasiteter innenfor NLP og Neuro Semantics og definerer innholdet av de forskjellige kursene det sertifiseres etter. ABNLP definerer også krav til kursledere og varighet på kursene.

Coachutdannelse med studiepoeng

Etter godkjent Nivå A oppnår deltakerne NLP Business Practitioner sertifisering. På nivå A leverer Universitetet i Agder 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching. 

 

 

 

 

 

Etter godkjent nivå B oppnår deltakerne NLP Business Master Practitioner sertifisering. På nivå B leverer Universitetet i Agder 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching. 

Etter godkjent nivå C oppnår deltakerne Quantum Leap Business Coach sertifisering. På nivå C leverer Universitetet i Agder 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching. 

Fullført nivå A-C inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening (DNCF).

Når ekstern sertifisering via Den Norske CoachForening er bestått oppnås tittel: DNCF sertifisert coach.

Den Norske CoachForening er godkjent av Helsedirektoratet som organisasjon for utøvere av alternativ behandling av sykdom. Det er coaching som har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP som anerkjennes som helsefremmende alternativ behandling. DNCF sertifiserte coacher kan ved å ta en fagdag innen jus og markedsføring i regi av DNCF, melde seg inn i  Registeret for utøvere av alternativ behandling som registrert Helsecoach DNCF. Som registrert Helsecoach DNCF kan coach tilby helserelatert coaching momsfritt.

Bruken av coaching øker i samfunnet og det blir mer og mer viktig å være tilsluttet en bransjeforening som arbeider for å holde i hevd en bransjestandard med kvalitet, dvs Norsk Bransjestandard for coaching. Coach er dessverre ikke en beskyttet tittel. Tittel DNCF sertifisert coach viser at coach har en seriøs coachbakgrunn som følger Norsk Bransjestandard for coaching.

DNCF medlemskap viser at coacher er opptatt av kvalitet på coaching enten som selvstendige coacher og konsulenter eller internt i bedrifter som interne coacher eller med coachende tilnærming til medarbeiderskap og lederskap.

DNCF har inngått avtale med forsikringsselskap om ansvarsforsikring for sine medlemmer. DNCF samarbeider med Modum Bad og deres kompetansesenter på lik linje med legeforeningen, sykepleierforbundet, psykologforening etc.

Sertifisering via Den Norske CoachForening

Felles standardkrav for coacher

Etter flere års jobbing, er coachutdanning og coachingtjenester kvalitetssikret. Norsk Bransjestandard for Coaching tar utgangspunkt i norske forhold, erfaringer og behov. Vi anbefaler alle studenter om å velge en utdanning som følger Norsk Bransjestandard for Coaching og som gir rett til medlemskap i Den Norske Coachforening. Vi anbefaler alle bedrifter og privatpersoner å velge en coach som er DNCF sertifisert coach.

Et viktig prinsipp er å gjøre det lettere for kundene å orientere seg i bransjens tilbud. Den nye standarden stiller krav til skolene om informasjon, åpenhet, faglig plattform og teoretisk grunnlag.

Et annet viktig prinsipp er å sikre en faglig og etisk forsvarlig tjeneste. Det stilles minstekrav til innhold og omfang for å sikre utdanningens kvalitet. Det forutsetter at 80 prosent av studiet baseres på erfaring, 20 prosent på teori. Undervisningstiden er 300 timer som tilsvarer høyskolenivå. I tillegg er det krav om en beredskapsplan som sikrer at avvik behandles.

Et tredje viktig prinsipp er at sertifiseringen skjer gjennom en uavhengig tredjepart oppnevnt av Den Norske CoachForening (DNCF).


Minimum fagkrav satt av DNCF:

 • 300 undervisningstimer og fullført og godkjent NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Trinn 3/ coaching-delen.
 • 125 gitte og betalte coachingtimer med eksterne/bedriftsinterne kunder
  (1 time = 45 min). Opptil 50 timer kan være coach under praksis for spesialpris.
  10 timer kan være ubetalt frivillig coaching (vinn-vinn/humanitært).
  Teamcoaching godkjennes opp til 25 timer.
  I tillegg godkjennes inntil 15 timers som assistent på trinn 1,2 eller 3.
 • 10 mentortimer (herav 2 medlytt). Mentor er DNCF sertifisert coach og/eller NLP trener. Medlytt: Kandidaten coacher med trener/mentor til stede. Feedback gis i etterkant.
 • 45 timers mottatt coaching i løpet av utdanningen av DNCF sertifisert coach eller coach under sertifisering (coach under sertifisering = coach som har gjennomført Trinn 1-3).
 • 30 timers trening i kollokviegrupper i løpet av studietiden. Gjennomsnittlig 10 timer på teknikker og ferdigheter fra hvert trinn; NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Trinn 3. Gruppen består av minimum 2 personer.
 • Pensumliste inklusive kursdokumentasjon.
  Pensum: min.1200 sider, ca 1 bok per trinn fra skolens pensumliste.
 • 1 fordypningsoppgave på 4-6 sider (12 font). Oppgaven baseres på et coachingtema som kandidaten velger å fordype deg i. Hensikten er å gjøre bruk av egne erfaringer og preferanser.
 • 1 bokrapport på 2-4 sider (12 font). Rapport fra en fritt valgt bok om temaet coaching/ NLP. Velg gjerne en av bøkene fra skolens pensumliste. Hvilken lærdom ga boken og hvordan vil kandidaten bruke lærdommen videre?
 • Anbefalingsbrev fra skole og underskrevet løfte.

Les om Norsk Bransjestandard for Coaching

Les Retningslinjer for bruk av Norsk Bransjestandard for Coaching 27 02 201

Vedtekter for Den Norske Coachforening korrigert Årsmøtet 2017

Hvorfor er det utviklet en norsk bransjestandard for skoler som utdanner og sertifiserer coacher?

Det er en kjent sak at coachmarkedet er et virvar av mer eller mindre kvalifiserte tilbud, med sertifiseringer for alt fra weekendkurs til drøye halvannet til to års studier. Det er også en kjent sak at mange kaller seg coacher uten og verken ha kompetanse eller innsikt i hva coaching er. “Er du en god inspirator eller samtalepartner, ja, da er du en coach”. “Bruk bestemora di eller vennene dine, de gjør dette like bra”.

I tillegg til å blottlegge en total mangel på innsikt og forståelse for hva kvalifisert coaching er, underbygger også disse holdningene nødvendigheten av en klargjøring og opprydding i bransjen. Standardiseringsarbeidet var viktig og trengs fordi det finnes seriøse og kvalifiserte tilbydere innen coaching.

Kvalifisert coaching retter seg mot friske mennesker. Behovet for en seriøs coachingtjeneste er stort i samfunnet, fordi kvalifisert coaching gir utpregede resultater.

Å lære seg kvalifisert coaching er en erfaringsbasert prosess. Et hvert menneske er forskjellig og enhver prosess vil fortone seg ulikt, fordi kvalifisert coaching skreddersys den enkelte. Det er derfor nødvendig med bredde og mangfold i læreprosessen. De enkelte skolene kan ha noe variasjon i de teoretiske og praktiske plattformene, men summen skal bli lik. Felles for skolen i DNCF er at coachene først lærer seg NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) gjennom to sertifiseringer – NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Dette danner basis for innsikt i mennesket og hvordan vi fungerer, samt gir en solid base av verktøy og teknikker for bruk i endringsprosesser. Dette fundamentet danner så grunnlag for selve coachutdanningen.

Før sertifisering blir evner og forståelse for faget, stoffet, prosesser og coaching sikret gjennom kravene til sertifiseringsordning, som i varetas av DNCF.

Samtlige av de godkjente skolene i DNCF har pr. i dag et utdanningsforløp mellom 250 og 390 undervisningstimer. I tillegg kommer 125 timer ekstern coaching praksis. De faglige kravene for sertifisering er dermed vesentlig høyere enn andre instanser som sertifiserer i Norge i dag.

dncf_skole

Skroll til toppen