Bokrapport: Historien om Maria

En god gjest å få på besøk

En følelse er en gjest, etter en stund vil den gå sin vei igjen. Du har sikkert hatt gjester på besøk? Noen gjester er bare innom en liten tur før de fyker ut igjen, andre gjester setter seg ned og blir hele kvelden. Noen gjester kan vi kanskje til og med bli litt lei og ønsker at gikk hjem snart. Det som er godt å tenke på ved gjester er at det eneste som er helt sikkert er at de kommer til å gå hjem, for de bor ikke hos deg. Slik er det også med følelser, de har ikke permanent bolig i kroppen din, de kommer kun innom på besøk en stund. Ingen går med en konstant følelse av frykt, forelskelse, glede eller kanskje savn i seg hele livet. Følelser kommer og går, de har bare forskjellig lengde på besøkelsestiden.

Historien om Maria er en bok som spiller på hele følelsesregisteret og setter i sving mange følelser hos meg som leser. Det er en historie om mot, mestring og mental trening, men også en historie om frustrasjon, frykt og fortvilelse.

Vi får innblikk i en mors kamp for å nå frem til datteren som opplever verden stor og skremmende. En mor som strever etter å nå frem i systemet, bli forstått og som på et tidspunkt bestemmer seg for å jobbe bevisst med datterens psykisk helse for å hjelpe henne.

Det er en historie om en jente som har et liv preget av uro og vonde tanker, men også en historie om hvordan målrettet arbeid har fått henne dit hun er i dag – lykkelig og trygg.

Historien er ført i pennen med en ærlighet og nærhet. Som leser får du komme inn i hjemmet til en familie på fire. Et hjem og en tilværelse som ikke tegnes med bare pastellfarger, men også med sorte streker. Du får ta del i hverdagen som er preget av Marias angst, familiens utfordringer, fortvilelse, sykdom og sterke følelser, men også dager og opplevelser preget av håp, mot, samhold og kjærlighet. Forfatteren deler sine seire og sine nederlag og tar deg som leser med på egne evalueringer og refleksjoner.

Fenget av popcorn og ballonger

En bok om å gi barn og ungdom mental styrke er innsalget som møter deg på bokens forside. For meg er historien om Maria så mye mer enn det. Det er en fortelling om hvordan et barns angst preger en hel familie, de nærmeste, nettverket, skole, barnehage, jobb, venner og ikke minst hovedpersonen selv. Det er en bok som rommer fortvilelse, men også håp. Det er en bok som viser hvordan bevissthet og konkret jobbing gir resultater og har påvirkning på våre følelser, tanker og ikke minst oss selv.

Forfatteren beskriver hvordan hun har vært frustrert over manglende tilgang på hjelp. Om hvordan hun har savnet konkrete verktøy som kan brukes i hverdagen, slik at vi kan ha det bra med oss selv og være best mulig rustet til å møte livet. Med denne boken klarer hun å dele kunnskap og innsikt, slik at hver og en av oss kan trene opp vår psykiske helse og stå støtt i oss selv når livets utfordringer møter oss.

Boken som helhet fenget meg. Dette tror jeg skyldes forfatterens evne til ikke bare å dele en historie, men også gi oss som lesere gode hjelpemidler underveis. Ved å knytte enkle teknikker opp mot konkrete situasjoner og utfordringer gir hun en større forståelse av hvordan teknikkene kan gi kraft til å mestre utfordringer og gjøre oss mentalt sterkere.

Visste du at hver dag har vi mennesker om lag seksti tusen tanker som flyr gjennom hodene våre? Ja, som popcorn, er bildet forfatteren bruker i denne boken. Hun deler tankene våre inn i bevisste og ubevisste. Det verste av alt er at rundt 70 prosent av disse tankene tenkte du i går også. Forfatteren mener at å velge hvordan vi forholder oss til tankene våre er selve fundamentet for mental trening. Og til dette kan du bruke ballonger. «Marias ballongteknikk» kan hjelpe deg med å endre på dette.

Ballonger er akkurat som tankene dine! De tankene du tar frem og blåser opp, de tankene du gir masse oppmerksomhet, de blir store, viktige og tar opp all plassen i hodet ditt». Maria hadde satt seg opp i sofaen nå og stirret på ballongene jeg holdt i hånden. «Maria, du kan ikke alltid bestemme hva slags tanker som popper opp inne i hodet ditt, men du kan bestemme hvilke tanker du skal stoppe opp ved å gjøre store. Hver dag får du en pose med flate, små tanker. Det er opp til deg selv hvilke tanker du tar ut av posen og blåser opp.

Måten forfatteren forteller sin egen og Marias historie på, samtidig som hun gjennom kapitlene fyller leserens verktøykasse med konkrete hjelpemidler – slik som ballongteknikken, er både nyttig og lærerikt. Det gav meg som leser en følelse av å sitte med både et oppslagsverk og en roman mellom hendene på samme tid.

Hvordan boken kan være nyttig for meg, som coach?

Kunsten å be om hjelp og kunne være til hjelp er to faktorer i boken som jeg finner nyttige både innen coaching og coachende lederskap. Otterstad skriver om hvordan hun på et tidligere tidspunkt burde bedt om hjelp, samtidig som hun trekker frem personer som har spilt en avgjørende rolle for at de klarte å snu situasjonen for Maria. Hun understreker også viktigheten av åpenhet. For som hun selv skriver: ingen kan være verdensmester på alle arenaer og få er best helt alene. Maria på sin side viser hvordan hun har brukt sin egen situasjon til å hjelpe andre i lignende situasjoner og peker på viktigheten av hjelpende hender som ikke gir opp når livet er tøft og tankene vonde..

Viktigheten av stå på-vilje, riktig fokus og små seire er en annen lærdom jeg tar med meg. Skal vi være mentalt sterke og passe på vår psykiske helse krever det innsats, fokus og trening på lik linje med fysisk helse. Du får ikke god kondisjon av å ligge på sofaen. Ei heller står du støtt uten mental trening.

Ting går over, skriver Maria. Følelsen er en gjest, som på et tidspunkt kommer til å gå, skriver Christine. Begge formidler de at du må gjøre noe for å komme dit du vil. Resultater kommer ikke av seg selv, og godt er det, understreker Maria, for da vil alt føles så mye bedre når målet endelig er nådd. Gevinsten er mestringen, i tillegg til troen på deg selv! Og kanskje viktigst av alt – du klarer å møte livet!

Levet og erfart – kort om forfatteren:

Bok: Historien om Maria
Forfatter: Christine Otterstad
Cappelen Damm
Christine Otterstad er moren til Maria. En mor og forfatter som forteller historien om sitt engstelige barn med stolthet og mot. Christine videreutdannet seg til coach for å hjelpe datteren. Ved å bruke mental trening klarte de å snu situasjonen og skape en tryggere verden for Maria.

I dag jobber Christine som mental trener med fokus på sterk psykisk helse mot ungdom og voksne. I tillegg er hun skribent, blogger, foredragsholder og mamma til Maria.

Bokrapport skrevet av: Ingrid Elle-Dietrichsen
Deltaker på leder og coachprogrammet: Kreativ Ledelse og Coaching.

 

 

 

 

 

Skroll til toppen