Bokrapport: «Kunsten å snakke sammen – og nødvendigheten av å holde kjeft»

Hvorfor, hvorfor, hvorfor?

«Han gikk med på å snakke om temaet etter en viss innledende motvilje. Og vi satte oss ned på hans hjemmebane, i møterom hos forlaget Cappelen (som det fortsatt het) i Oslo sentrum. Han visste hva jeg ville spørre om, og tok offensivt styringen på samtalen. Ganske fort gir han meg en tordentale om en spesifikk journalist som ikke klarte å slutte å stille ham spørsmålet om hvorfor det ikke kom noen oppfølgerbok. Han forteller om et møte med en uhøflig journalist med dårlig ånde og manglende forståelse for intimsoner, og han gjør det med så dirrende innlevelse at jeg et øyeblikk lurer på om det er meg han snakker om. Som en representant for disse som ikke vet hvor grensen går. Som aldri slutter å spørre. Hvorfor, hvorfor, hvorfor.»

Om forfatteren

Hans Olav Brenner, født 20. juli 1978 er en norsk kulturjournalist, skuespiller og programleder. Anerkjent for sinn rolle som programleder i «Bokprogrammet», som skuespiller i filmen «Oslo, 31. august» og «Brenner – historien om vårt land» hvor han intervjuer norske kjendiser og personligheter.

Bokens hoved innhold

Med sin bok «Kunsten å snakke sammen – og nødvendigheten av å holde kjeft» fører Hans Olav Brenner oss inn i sin verden. En verden av samtaler, intervjuer og tanker. Tanker som oppstår fra både enkle og utfordrende ordvekslinger. Elegant kombinert med hans egen drøfting av situasjonene som han beretter om. Ved bruk av en hverdagslig og jordnær måte gir han oss innsikt i egne tolkninger av egne erfaringer. På denne måten gir han oss som lesere en god forståelse for hva som ligger bak kunsten, å snakke sammen.

Nesten hvert kapittel er en egen hendelse, med en ny person. Stort sett er det Hans Olav og en av personlighetene han intervjuer, ofte med tilstedeværelsen av den vel betrodde kameramannen Jan. Han skriver nøye og levende skildringer av omgivelsene og personlighetene. En konkret gjentagelse av samtalens dialog, og hans egen tankestrøm og antagelser om hva motparten tenker.

Via intervjuer med personligheter som, Paul Auster, Philip Roth, Joyce Carol Oates, Kerstin Ekman, Annie Proulx og mange flere blir vi skjenket kunnskapen vi trenger for å kunne skape gode samtaler. Hans Olav deler både suksess og katastrofe. På et spennende vis, serverer han oss, som han selv formulerer det «… do’s and don’ts i samtaler, selv om de bekreftes og avkreftes i et bankende kjør.»

Hva fenget meg, og hvorfor fenget det meg?

«Jeg tar ordet, gir ham ikke tid. Lar ikke situasjonen utspille seg. Jeg stotrer og snakker feil. Jeg prøver å si “Have we reached the right place…” Men det kommer ut som noe annet. “Hævvilitsjtderaitpleis.” Han ler varmt og avvæpnende. Merker min nervøsitet? Registrerer nok at jeg ikke er noen eplekjekk besserwisser. Men en som legger seg under.»

Gjennom hele boken får vi en genuin skildring av møtene mellom Hans Olav og personlighetene han tidligere har intervjuet. Lærdommen vi får tildelt fra en selvkritisk journalist med selvironi er vektlagt og nøye plassert. Hans Olav gir deg som leser muligheten til å lytte, lære av hans egne erfaringer. Noe etterlater han til leserens egen drøfting, og annet går tydelig inn under kategoriseringene «do’s and don’ts».

Det som spesielt fenger er måten vi som lesere får lov til å delta i opplevelsene, tankene og følelsene til Hans Olav. Vi får ikke servert en sjekk liste på «do’s and don’ts», men får gjennom de mange møtene og samtalene skapt flere tydelige bilder på hva vi skal være oppmerksomme på, for å unngå katastrofe. Og ikke minst, for å oppleve suksess.

Tidlig i boken ramses det opp en liste, med motsetninger. Hva man skal gjøre og ikke gjøre i samtalen. «Spørsmålstillingen er avgjørende for kvaliteten på et svar. Spørsmålstillingen er likegyldig for hva du får ut av et annet menneske: Situasjonen er alt. Atmosfæren. Kjemien. Graden av tillit. You name it. Det er flyktige greier. Som dugg i morgensol.»

Det er vanskelig å ta stilling til disse utsagnene når de blir satt opp mot hverandre. På denne måten fanger Hans Olav oppmerksomheten din tidlig og hjelper deg med å løse din nye indre intrige ved hjelp av hans egne erfaringer.

Hvorfor er boken nyttig for min rolle i coaching?

«Husk at et oppfølgingsspørsmål er den minste og mest kraftfulle bestanddelen i en samtale. Innimellom ikke større enn et spørreord. Det kan holde å gjenta et enkelt ord eller en setning den andre sa, og sette opp en spørrende mine for å få en talestrøm i retur.»

Jeg tror denne boken hjelper meg og eventuelt andre som er interessert i coaching å synliggjøre ens egen rolle i en hvilken som helst samtale. Er jeg en del av en samtale har jeg et ansvar. Er jeg Coach desto større er ansvaret. Boken hjelper med kartleggingen av hvilke områder i en samtale du kan ta ansvar for eller i det minste kan holde et øye med og påvirke som for eksempel omgivelser, tilstand, emne og spørsmål. Det som Hans Olav legger mest vekt på er egenskapen til å lytte. Og ut ifra det du hører, føre samtalen videre med nøye overveiede spørsmål.

Som tidligere nevnt blir det presentert en liste med motsetninger, en liste med påstander om hva som er fornuftig å gjøre for å skape en god samtale. Nesten hvert utsagn har en motsetning, og det er lett å føle seg enig med begge sider. Dermed får Hans Olav deg til å sette spørsmål ved hva det egentlig er som er riktig å gjøre i en samtale. Boken tvinger deg til å tenke over og legge merke til hva som er mest riktig å gjøre i forhold til den gitte personen som du er i samtale med, slik at det skal oppleves som suksess for begge deltagere i samtalen.

Bokrapport om boken: Kunsten å snakke sammen – og nødvendigheten av å holde kjeft.
Forfatter: Hans Olav Brenner
Kurèr forlag, 2014

Skrevet av: Mathias Sundgot Schneider, Salgskonsulent RiksTV
Programdeltaker på vår leder- og coachutdanning, Kreativ Ledelse og Coaching Niva A, B og C

 

Skroll til toppen