Bokrapport : IMPROVE YOUR WRITING with NLP

Skrevet av Karin K. Range ([email protected])

Forfatter: Judith E. Pearson, Ph.D
Forfatterens hjemmeside: http://habitmaven.com
Boktittel: IMPROVE YOUR WRITING with NLP
Forlag: Crown House Publishing Limited
Antall sider: 190 s. utgivelsesår 2013

IMPROVE YOUR WRITING with NLP gir en glimrende innføring i hvordan du finner gleden over å skrive bedre og oppdage din egen ”skrivestemme”

OM FORFATTEREN

Judith E. Pearson (Ph.D) er kvinnen bak boken IMPROVE YOUR WRITING with NLP som gir leseren (skribenten) innspill og systematiske verktøy til kunsten å skrive bedre. Forfatteren har en doktorgrad innenfor rådgivning og kommunikasjon, er sertifisert trener innen Nevrolingvistisk Programmering og Master sertifisert klinisk hypnoterapeut. Hun har publisert over 200 artikler og utgitt flere bøker. Hun skriver i sitt forord :” … I have a passion to help people engage the power of their minds to transform the qualtity of their lives.” … This book, is a book for anyone who wants to write, and anyone who wants a better life and would welcome writing as a celebration of that life.”  Lidenskapen gir hun grundig beskrivelse for hvorfor jeg – og du – kan bli enda bedre med skriving, egenmotivasjon og formidling av det skrevne budskap.

HOVEDLINJER

IMPROVE YOUR WRITING with NLP handler om hvordan vi kan bruke metoder og øvelser fra NLP, endre mentale strategier og tankemønstre, bli kvitt skrivesperre, skrive produktivt, få større tilgang til kreativitet, og integrere og skape nye vaner og handlinger. For leseren er det ikke nødvendig å ha forkunnskap om NLP. Boken presenterer tre hovedmodeller foruten flere øvelser basert på NLP, og nyttig innføring til egenrefleksjoner og sjekklister. Hovedmodellene er Logiske nivåer, Power og Walt Disneys Kreativitetsmodell.

Judith E. Pearson forklarer trinn-for-trinn modellene og strukturer som gjør deg bedre motivert til å skrive, fremmer din egen selvinnsikt og gir deg konkrete metoder slik at du kan kommunisere og formidle mer troverdig til din målgruppe. Ekstra bonus i boken, er et eget kapitel med sjekklister og arbeidsskjemaer over alle øvelsene. Boken er en stor verktøykasse i hendig format.

KUNSTEN Å SKRIVE

Å kunne formulere seg med skrevne ord er en kunst – skrive ord med budskap som berører, gir refleksjon og handling, som maler sanselig bilder frem og speiler og fanger leserens interesse. Jeg har stor respekt for ordets skrevne makt etter mange år i forlagsbransjen. Selv lever jeg av nettopp – ord. Bokstaver (som egentlig er abstrakte former), og satt riktig sammen og i setninger, trigger til gode opplevelser og formidling, fremmer høye salgstall, fornøydhet, glede, feiring og motivasjon, og ord og setninger som blir brukt feil, kan føre til irritasjon, apati, frustrerte kunder og umotiverte medarbeidere …

Kunsten å skrive godt og bli enda bedre engasjerer meg – ja, nettopp ”kunsten” i å skrive – hva er det som er ”trylleformelen” i å skrive godt, fenge leseren og gruppen som er mottaker for budskapet? Hva motiverer meg til å skrive, hvorfor, hvordan og for hvem? Hva er trylleformelen til store forfattere som J.K. Rowling og Jo Nesbø, eller bloggere som ”Tinteguri” (Anita Krohn Traaseth) eller komikeren og skribent Christine Koht, spaltist i A-magasinet? Jeg tror noe av hemmeligheten er at de treffer leseren med  budskap som formidler sanselighet, historier og ærlige beskrivelser som trigger og skaper engasjement hos leseren. Men hvordan gjør jeg det? Og hva er trylleformelen? Judith E. Pearson gir meg mange tips, råd og veiledning og bruker NLP-metodikk i nye referanserammer.

MODELLENE

For en leser, som ikke er kjent med NLP, gir Judith E. Pearson en veldokumentert dokumentasjon hva NLP er, prinsippene og suksessen med metodikken. NLP (Nevrolingvistisk Programmering = nevrologiske prosesser, språklig og adferdsprosesser) er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer og metodikken ble utviklet på tidlig 70-tallet av blant annet Richard Bandler og John Grinder. Lekent, varmt og oppmuntrende introduserer Judith E. Pearson NLP–øvelser og tre modeller med ”trinn-for-trinn”-veiledninger som kan gjøre meg til å bli en bedre skribent!

Den første modellen Logiske nivåer, er basert på NLP trener Robert Dilts modell, inspirert av Gregory Bateson. Konseptet er en ”navigasjonsmodell”, en hierarkisk modell som hjelper leserens (skribentens) motivasjon til å reflektere over spørsmål og gir tilgang til nye ressurser som :

 • Miljø/arbeidsforhold (i hvilke fysiske forhold skriver du best i – hva trenger du av omgivelser, lys og lydforhold etc. )
 • Adferd, hvordan gjør du skrivingen? Hvordan strukturerer og organiserer du din skriving? (Har du godt utstyr? Hvordan liker du å gjøre skrivingen?)
 • Ferdigheter og kunnskap – hva trenger du å vite mer om? Hvordan holde seg a’jour innenfor tema. (Anbefalinger kurs, nettverksgruppe etc.)
 • Verdier og overbevisninger – hvilke tanker ”tjener” deg når du skal skrive, hvilke overbevisninger skal du legge fra deg. (Kanskje noen gamle overbevisninger skal vekk?)
 • Identitet – ”step into the Writers Role” – hvordan kjennes det når du skriver – når ordene dine gjør en forskjell? Hva er kjennetegnene ved din skribent-identitet. Hvem vil du være?)
 • Hva er du en større del av når du deler ditt skrevne budskap? Hva er ditt bidrag til andre i verden? Hva er ditt mål som skribent? Hvilken lidenskap deler du med andre og hvorfor er det viktig? (”…consider writing as a means to answer a calling.) s. 26

Neste modell – POWER – ble utviklet av Dixie Hickman og Sid Jacobson (1997). Modellen består av fem trinn:

 • Previewing (hensikt, planlegging og research som hvem er din leser, hvilket mål har du for skriving, hva slags genre og form skal du skrive i?)
 • Organizing (organisere og strukturere som hva slags layout, type skriving, rapport, fagoppgave, innlegg)
 • Writing (komme i gang med skriving som tips og råd og hvordan kreativitet utvikles – spennende NLP-øvelser flettet inn)
 • Evaluate (evaluering og sjekk mot planlagt budskap, sammenligne original hensikt, og spesielt viktig: få feedback og hvordan ta i mot kritikk og gjøre den verdifull for egenutvikling)
 • Revising (revidere, faktasjekk, korrektur)

Tredje modell er Walt Disney Kreativitets modell – metode utviklet av Walt Elias Disney (1901-1966) og siden modellert av Robert Dilts (1994,Strategies of Genius). Modellen og metoden kan brukes hvordan vi kan utvikle og forfine skriveprosesser med mål, strategier, ideer og budskap gjennom tre perseptuelle posisjoner/tilstander: Drømmeren, Realisten og Kritikeren.

Walt Disneys Kreativitets modell er viet stor plass i boken – og ikke uten grunn. ”Skrivende mennesker” har ofte en tendens til å stoppe gode ideer som kommer, fordi vi har én eller flere overbevisninger  som begrenser oss.

Judith E. Pearson forklarer grundig om de tre forskjellige posisjonene som Drømmeren, Realisten og Kritikeren ivaretar og hvordan de brukes fra visjon/ide til realisering/lansering.

Drømmerens rolle er å visualisere og utvikle en ide uten fordømmelse. Pearson fletter inn blant annet modellen Power og vektlegger Previewing (hensikt og mål) som viktige faktorer.

Realistens rolle er å forvandle ideen til realitet. (Hva stopper deg?)

Kritikeren evaluerer produkt og resultat og forbedrer (Evaluating and Revising i Power modellen og gir innspill til feedback og hvordan håndtere kritikk på en god måte.)

Temaer som hvorfor skrivesperre kan oppstå, forklarer hun og fletter elegant inn effektive NLP-øvelser. Gjennom flere eksempler i boken bruker hun grunnleggende NLP grunnantagelser som: ”Det er en positiv intensjon bak en hver adferd”, og noen av disse intensjonene kan være ”drager” (overbevisninger som stopper oss i skrivingen). For meg som leser, ble jeg klar over at jeg trengte å bli kvitt noen gamle overbevisninger. Ett annet råd jeg tok til meg var: ”Skriv først for deg selv, hva er ditt budskap – så skriver du for dine lesere”.  Judith E. Pearson gir meg som leser ny tilgang og ikke minst konkrete verktøy til hvordan jeg kan endre tankemønstre og strategier mens jeg leser boken. Gjennom øvelsene i boken, har jeg allerede endret flere tankemønstre (Takk JudithJ)

HVORDAN DU SKAL BRUKE BOKEN

En bokrapport skal gi deg lyst til å lese boken – jeg skal ikke avsløre alle hemmelighetene Judith E. Pearson deler med meg. Konkret kan jeg allikevel avsløre at gjennom boken (og OBS! dette er ikke en bok du bare leser én gang – dette er en bok du skal lese flere ganger, bruke den som oppslagsverk og som gir deg ”trinn-for-trinn” veiledning og øvelser når du står fast) lærer du også hvordan du kan skrive hypnotisk og fenge leseren. Du lærer hvordan skrive søknader som gir deg fortrinn, hvordan du bygger opp en artikkel eller bok  – og ikke minst; hvordan du kommuniserer troverdig og hvordan du kan gå i rapport med din målgruppe/leser.

Delekulturen og rausheten som jeg setter så stor pris på innen coaching miljøet, er Judith E. Pearson et godt forbilde for. Judith E. Pearson deler – sjenerøst og inderlig – hun beholder ingen hemmeligheter om kunsten i å skrive godt, for seg selv.

Jeg kjenner at hun vil meg vel, og ekstra gledelig er at hun avslutningsvis i boken deler strukturerte arbeidsbøker/skjemaer som gir meg energi til å skrive bedre. Her får jeg praktiske og nyttige skjemaer i skriveprosessen jeg kan bruke, enten jeg jobber med modellene ”Logiske nivåer”, ”Power”,  ”Disney” eller spennende NLP-øvelser. I tillegg har hun også lagt ved arbeidsark som gir meg refleksjoner over motivasjon, hvordan finne min lesermålgruppe, sjekk-lister, feed-back skjema og hypnotisk språkskjema (Meta/Milton).

IMPROVE YOUR WRITING with NLP av Judith E. Pearson gir nyttige, praktiske og motiverende verktøy. Jeg anbefaler boken til alle som skriver, enten du skal skrive en fagoppgave (absolutt anbefalt når du skal skrive modelleringsoppgave), nettsider, blogginnlegg, artikler, noveller eller roman (drøm om en bestselger) til å lese boken. Gjennom boken fikk jeg mange aha’er, – egne overbevisninger jeg trenger å ta et oppgjør med (forlagsbransjen har mange ”uskrevne regler” jeg ikke trenger), struktur jeg ønsker å forandre, temaer jeg ønsker å utforske dypere, mål og budskap som brenner i meg og som trenger å få utløp gjennom skrevne ord.

Judith E. Pearson krediterer mange fagpersoner i boken og innledningsvis siterer hun Dr. L. Michael Hall som gir essensen av boken:

”Writing wakes us up in a marvelous way. It forces us to notice, to see, to hear, to feel, to develop sensory awareness . Writing gently invites us to become more authentic, more known to ourselves.” 

IMPROVE YOUR WRITING with NLP gir en glimrende innføring i hvordan du finner gleden over å skrive bedre og oppdager din egen ”skrivestemme”.

Skroll til toppen