Modul 1 – Kreativ ledelse og Coaching, Coaching Genius


Modul 1 Nivå C Kreativ Ledelse og Coaching Genius
Vår 2021 gjennomføres undervisning digitalt, dette pga pandemi restriksjoner.

Kreativ Ledelse og Coaching; – Coaching Genius er et 6-dagers program som vil lære deg selvcoaching samt gi deg teknikker for å trene andre til å styrke sin evne til selvledelse.

The name of the game is to name the frame and change the game!

– Dr. L. Michael Hall

Coachende ledere samarbeider med medarbeidere i en tankevekkende og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere sitt personlige og faglige potensiale.

For å skape endring hos andre må lederen først kunne lede seg selv og tilrettelegge for at andre skal få kontakt med egen selvutvikling. Dette programmet bygger på NLP og lærer deg som  leder, medarbeider eller coach hvordan du selvcoacher. I tillegg får du effektive verktøy og teknikker for å trene andre til høyere nivåer av selvbevissthet og personlig effektivitet.

Selvledelse er å ha en utviklet sans for hvem du er, hva du kan gjøre, og hvor du går, kombinert med evnen til å administrere din egen kommunikasjon, egne følelser og atferd på veien dit.

Metaforer for effektiv selvledelse inkluderer: å være i flyt, ha laserfokus og tilgang til ditt personlige kreative talent og genitilstand.. Et “geni” er en person med spesielt gode mentale evner, personen har en høy grad av selvinnsikt, evner å få tilgang til hensiktsmessige tilstander, er bevisst og tar i bruk all kunnskap i praksis. Et geni har møtt sine “indre boikottere eller drager”, de tanker og overbevisninger som hindrer suksess. Disse tankene og overbevisningene fremstår ofte som en intern dialog og utløser følelser av frykt og utilstrekkelighet.

Som deltaker lærer du å anvende kognitiv atferds psykologi og Neuro-Semantics på en praktisk og jordnær måte. Du får styrkende verktøy som du kan bruke til å coache deg selv, utøve lederskap i praksis samt utvikle effektive og høytytende team.


Fordeler med deltakelse:

 • Du får adgang til selvledelse
 • Lær å trene og coache deg selv
 • Øke din emosjonelle intelligens
 • Forstå indre driv, motivasjon og intensjon
 • Utvikle kommunikasjonsevner på høyt nivå
 • Kunne trene enkeltpersoner og grupper
 • Overvinne barrierer som hindrer toppytelse

Innhold omfatter:

 • Hvordan få tilgang til tilstander av fokus, flyt og geni
 • Hvordan identifisere rammene av indre tanker som driver atferd
 • Personlig empowerment og faglig ansvar
 • Bevisst valg over tro og verdier
 • Emosjonell intelligens
 • Evnen til å bestemme
 • Fra selvbevissthet til selvstyring
 • Hvordan omsette ideer til handlinger
 • Hvordan overvinne unnskyldninger

Hvem bør delta?
Toppledere, avdelingsledere, bedriftseiere,entrepenører, lærere, trenere, ledere, coacher, konsulenter og deg som har et ønske om personlig og faglig utvikling.

Forkunnskaper:
Kurset krever basis forkunnskaper i NLP og er Modul 1 på Kreativ Ledelse og Coaching Nivå C


Skroll til toppen