Hva er Quantum Leap Coaching?


 

Hva er coaching?

Begrepet “coaching” gir forskjellige assosiasjoner hos forskjellige mennesker. Til tross for en utviklingsperiode på tjue år (1991, Leonard Thomas, Coach U.), foreligger det ingen entydig definisjon på hva coaching er. Det er fortsatt en rekke aktiviteter som utøves under merkelappen “coaching” som ikke er coaching.

Likevel er det slik at de fleste innen fagfeltet skiller coaching fra annen veiledning, som for eksempel terapi, rådgivning og mentorvirksomhet.
Når vi spør mennesker hva coaching er, får vi litt ulike svar. De fleste vet at coaching er rettet mot friske mennesker og ikke personer med alvorlige traumer eller alvorlige psykiske lidelser. De fleste vet også at det har noe å gjøre med nyere psykologi, som for eksempel kognitiv, humanistisk, positiv, utviklende psykologi med mer. De fleste vet også at coaching har noe å gjøre med å utfordre, å strekke seg for å oppnå bedre resultater. Mange vet at coaching brukes for å fremme topp prestasjoner, topp opplevelser, motivasjon, mening og meningsfullhet. Andre vet at coaching handler om å få bistand til fremme egne evner slik at resultater kan oppnås på en konstruktiv og effektiv måte. Videre vet svært mange at coaching en effektiv metode for å videreutvikle lederegenskaper, emosjonell intelligens og  og relasjonell kompetanse.

Coaching er kort oppsummert og kort fortalt et verktøy for friske mennesker i utvikling mot nye mål.

  • Coaching er å ta skrittet opp til neste nivå av utvikling og ytelse
  • Coaching er å bli trukket ut av komfortsonen slik at du utnytter ditt fulle potensiale
  • Coaching er å fokusere på hva som er avgjørende viktig for deg for å skape klarhet
  • Coaching er å sette “hårete” eller store og tydelige mål og lage en plan for å realisere dem
  • Coaching er en forpliktelse overfor deg selv om å ikke “underselge deg selv”, men å utnytte det fulle og hele potensialet i deg selv
  • Coaching er å løfte deg selv til å være den beste du kan være for din venner, dine kjære og dine kolleger
  • Coaching er styrke til å ta på deg et prosjekt som vil forandre din egen og andres situasjon

 

Hvorfor styrke coachingferdighetene dine ytterligere?
Hvorfor og hvordan kan Quantum Leap Coach Training være noe for deg?

 


 

Hvorfor Quantum Leap Coaching?

Vanlig coaching tar utgangspunkt i hva klienten føler om en situasjon. Som Business Coacher jobber vi ut fra hva klienten tenker om en situasjon og sin reaksjon i situasjonen. Hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak, og hvilken mening det gir. Metoden er utviklet av  Dr. Michael Hall, og er en videreutvikling av NLP. Hall kaller den nye disiplinen Neuro-Semantics og Femke Mortimore har en årrekke jobbet med og videreutviklet konseptet.

Neuro-Semantics er læren om hvordan vi skaper mening ut fra våre erfaringer og opplevelser (semantics/semantikk = mening), og hvordan dette påvirker vårt tankesett og sanseapparat (neuro).

I Neuro-Semantics er vi ikke så opptatt av hva vi faktisk erfarer, men hvordan vi reflekterer og tenker om våre erfaringer. Hva vi tenker om oss selv og andre, og det vi opplever blir helt avgjørende for vår livskvalitet, og hvordan vi møter den verden vi lever i. I stedet for å bli ofre for våre egne tankemønstre, kan vi snu på flisa og selv velge hvordan vi vil oppleve livet og med hvilke briller vi ønsker å se verden med. Vi sitter med andre ord i førersetet og styrer hva vi tenker og føler.

I løpet av de siste årene har det skjedd en radikal utvikling av NLP, og det nye fagfeltet Neuro-Semantics både utvider og fornyer NLP.

Quantum Leap Coaching bygger på NLP og Neuro-Semantics som kommunikasjonsmodeller. I motsetning til mange andre coachingteknikker, går man her hele tiden tilbake til de grunnleggende tankene og synsvinklene som styrer oss. Disse kan være svært ubevisste men likevel dominerende nok, og styrer hva vi opplever i livet. Endrer vi selve meningen i det vi ser, hører og føler, setter vi en ny ramme på opplevelsen. Den nye rammen virker selvbekreftende. Dette kalles systemisk coaching.

Hva kjennetegner en Quantum Leap Business Coach?

En Quantum Leap Business Coach er ekspert på struktur og prosess. Det er coachee som er ekspert på innholdet. En QL Business Coach kan kunsten å fasilitere en enkeltperson eller en organisasjon (team eller gruppe) på et på forhånd spesifisert mål. Dette skjer via en utfordrende, fokusert dialog som får frem en dypere mening hos coachee. Dialogen identifiserer og mobiliserer indre og ytre ressurser slik at coachees potensiale utvikles og frigjøres. På den måten kan  individets eller organisasjonens drømmer og høyeste mål oppnås.

En QL Business Coach vet å bruke en velformulert målprosess, for å generere en KPI: Key Performance Indicator for avsjekk. En QL Business Coach vet at rammen eller vårt indre system(tolkning, mental modell, mening) er det som stopper utvikling og vekst, ikke opplevelsene eller følelsene. En QL Business Coach vet at mennesker har i seg alle ressurser de trenger for å være den beste versjonen av seg selv og at mennesker kan  realisere eller virkeliggjøre sine beste og høyeste potensialer. For en QL Business Coach handler det om å fasilitere coachee til selv å finne den optimale kombinasjonen av meninger og prestasjoner, og å redusere gapet mellom kompetanse og handling.


Skroll til toppen