UNIK-programmet


Kurset gir deltakerne gode kommunikasjons- og målsettingsverktøy og bidrar til at den enkelte deltaker kommer raskt ut i ordinær jobb med troen på seg selv som en viktig ressurs.

UNIK-programmet er et program som i utgangspunktet ble utviklet for Telenors Handicap-Program, Telenor Open Up, og siden har blitt benyttet på flere NAV kurs. Telenor kjøpte i 2007 rettigheter til å kjøre programmet i egen regi med CoachTeams godkjente kursledere.

UNIK-programmet er modulbasert over 10 dager og inneholder følgende trinn:

1. Min fremtid
Deltakerne utvikler sine egne drømmer og visjoner med kreative og innovative teknikker. Vi ser på verdier som understøtter drømmen/visjonen. Vi tester ut at dette virkelig er egne ønsker slik at vi skaper sterkt eierskap og ansvarsfølelse for egen fremtid.

2. Min vei
Hva skal til? Hva er opp til deg og hva må du søke ekspertise til? Vi ser på ulike muligheter og lager konkrete mål og delmål, samtidig som vi gjør veien til målene viktige og attraktive. Vi ser på nødvendigheten av å være fleksibel. Vi tester ut motivasjon og handlingsevne og lager en bevisstgjøring rundt dette.

3. Jeg er UNIK
Hvordan fremstår du? Hvilket inntrykk gir du og hvilket inntrykk ønsker du å gi? Hvordan gjør du deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Vi ser på berikende overbevisninger som støtter oppunder deg som person, du er unik! Du lager din egen historie med snert og humor, en historie du er stolt av!

4. Mitt uttrykk
Hvordan kommuniserer du med deg selv? Hvilke ord bruker du når du møter motgang? Når du er på høyden? Hvordan kommer du på bølgelengde med andre? Hvordan unngår du å tolke og misforstå? Hvordan kommuniserer du med andre?

Vi ser på magien ved å bruke språket, både mht våre indre stemmer og kommunikasjon med andre. Presentasjonsteknikk med gruppetilbakemeldinger gjør oss gode til å gi og motta tilbakemeldinger samt sikrere på å presentere oss selv. Vi ser på vår skriftlige kommunikasjon og vi ser på forventinger fra arbeidsgivere.

5. Forventninger
Du har sikkert en masse forventinger til arbeidsgiver og vi ser på felles forventninger. Vi ser også på arbeidsgivers forventninger til deg som arbeidstaker slik at du forstår arbeidslivets koder og kultur.


Alt for mange mennesker bruker mer tid på sine svakheter fremfor å utvikle sine styrker. Det har vi gjort noe med. UNIK-programmet er et kurs med fokus på kommunikasjon og presentasjon, hvor deltakerne jobber hardt med seg selv og gruppen fra første stund. Bevisstgjøring og verktøy til positiv endring gir mer verdi enn den flotteste CV. Når kurset er ferdig er deltakerne tydelige på hvem de er og hva de står for.

 

Jeg mener dette kurset burde vært for alle og er glad for at vi kan tilby dette til våre deltakere i Handicap-programmet.

– Maria Bjerge, Avdelingsleder, Telenor Handicap-program

 

6. Intervjusituasjonen
Du lager dine spesifikasjoner på din drømmejobb og du intervjues til denne jobben av en fra HCP programmet med coach sittende som observatør. Du holder en 10 minutters presentasjon av deg selv, som ofte er en del av et intervju. Etter intervjuet går vi i felleskap igjennom hva som fungerte bra og hva som skal jobbes med videre.

7. Celebrate
Hvordan sette pris på hverdagen? Verdsette veien til målet? Hva er beviset vårt for at vi har nådd målene våre? Vi ser på de små tingene som gir oss motivasjon og energi! Vi forstår å verdsette vår hverdag, vår vei til målet og selve målet og ta oss tid til å feire! Vi frisker opp presentasjonsteknikker og fremfører vår egen historie i plenum.

8. Tid for meg
I løpet av denne unike prosessen har det helt sikkert kommet tanker og refleksjoner som du gjerne vil jobbe videre med. Du ønsker kanskje en personlig tilbakemelding eller å jobbe med et helt spesifikt tema. Du får 1,5 time tilgjengelig bare for deg hvor du setter agendaen, hva er viktig for deg videre?

9. Veien videre (når ca 4 mnd av praksisperioden gjenstår)
Vi oppsummerer. Hva har vært din viktigste læring under praksistiden? Hvordan vil du benytte denne læringen videre? Personlig plan for veien videre etter praksisperioden (21 måneder). Programmet kan skreddersys til andre formål og firmaer.

For informasjon vedr UNIK-programmet, kontakt: Lene Fjellheim

Skroll til toppen