Kommunikasjonens magi

Hvor bevisst er du på din egen kommunikasjon? Hvordan ville det være å kunne kommunisere enda bedre, også i de vanskelige samtalene? Hvordan ville det være å enkelt kunne tune seg inn på samme kanal som din mottaker? Hvordan viser du respekt for andres kommunikasjon, og hvordan oppstår tillit?

Gjennom:

 • Diskusjoner
 • Caser
 • Teknikker og
 • Praktiske øvelser

…får vi bred forståelse for hvordan vår egen kommunikasjon kan bli enda bedre, og vi implementerer ny kunnskap til umiddelbar bruk.

Temaer som blir behandlet i kurset:

 • Kartlegging og forståelse av egen kommunikasjonsstil og forståelse av andres
 • Hvordan tilpasse din kommunikasjon til mottakerens?
 • Den verbale og non-verbale kommunikasjonsprosessen
 • Hvordan skape respekt og tillit i samtalen?
 • Praktiske tips til ordvalg
 • Hvordan observere uten å tolke?
 • Hvordan sikre at budskapet blir oppfattet korrekt?
 • Hvordan stille gode spørsmål?
 • Hvordan håndtere den vanskelige samtalen?
 • Hvordan gi og motta tilbakemeldinger?
 • Hvordan bli en god lytter?
 • Hvordan bruke retoriske modeller til gode presentasjoner?
 • Hvordan bruke retorikk til gode argumentasjoner?

Kommunikasjonens magi arrangeres som bedriftsinternt kurs og skreddersys mht. caser og øvelser. Kontakt oss for et opplegg som akkurat din bedrift har behov for.

Gjennomføring:
Kurset leveres som fysisk, nettbasert eller som blandet læring.

Les mer på Leder-skolen.no

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen