Coachingprosessen


Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet prosess mellom coach og coachee. Coaching har hovedfokus på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid i et gitt tidsperspektiv.

Coaching er en metode som bidrar til at coacheen selv finner frem til sine egne svar og dermed selv eier løsningen. Fokuset er på coacheen, og coachen fungerer som en katalysator og sparringspartner. Dette innebærer at coacheen selv handler aktivt og finner frem til egne ressurser for å nå sine mål.

  • Coaching/utviklingsprosessen bidrar til å muliggjøre ny læring, utvikling og prestasjon
  • Coaching/utviklingsprosessen benyttes kun til positive formål
  • Coaching/utviklingsprosessen innebærer alltid å søke coacheens beste

Ansvar i prosessen:
Coachens hovedoppgave er å tilrettelegge en best mulig coaching- og utviklingsprosess for coachee. Coacheen forplikter seg til å ta ansvar for sin egen utvikling, endring og vekst i denne prosessen.


Hvorfor coaching?
Coaching- og utviklingsprosessen har til hensikt å skape større bevissthet i forhold til eget liv, egne behov, verdier, evner og ferdigheter. Gjennom fokus på muligheter, ressurser, læring og bevisstgjøring skapes det et grunnlag for aktive handlinger. Resultatet blir at coacheen frigjør egne ressurser, forbedrer sine prestasjoner, utvikler større livskvalitet, og gjennom dette realiserer de ønsker og mål som er viktige for seg selv.

Hvordan foregår coaching?
Coaching-/utviklingsprosessen kan bestå av samtaler, teamarbeid, gruppeoppgaver og oppfølging. Coachingsamtalenes innhold kan dekke temaer av både yrkesmessig, faglig og personlig art. Det er alltid coacheen som bestemmer hvilke temaer det skal jobbes med.

For at partene skal lykkes i coaching- og utviklingsprosessen etableres det ved første møte en avtale om gjensidig tillit, ærlighet, respekt og engasjement. Dette betyr at begge parter har ansvar for å yte sitt beste i arbeidet frem mot coacheens ønskede resultater og mål.


Skroll til toppen