• Nivå 2
  NLP Business Master Practitioner og studieemnet Kreativ Ledelse og coaching i samarbeid med Universitet i Agder

 • Coaching, forståelse og handling. Vi har et samarbeid med Universitetet i Agder der UIA leverer 15 studiepoeng i studiet: Kreativ ledelse og coaching. Ut over det UIA leverer fører Nivå 2 til internasjonal sertifisering som NLP Business Master Practitioner.

print

Nivå 2 på vår leder- og coachutdanning arrangeres i samarbeid med Universitetet i Agder og gir deg 15 studiepoeng.Nivå 2 består av fire moduler innen coaching og lederskap og fører til internasjonal sertifisering.Dette trinnet bygger videre på nivå 1 NLP Practitioner og studieemnet Kreativ ledelse og coaching. Du får videre fordypning og utvidet fagstoff som bidrar til en helhetsforståelse og som forsterker effekten i anvendelsen av de ulike coaching verktøyene, herunder NLP og Neuro Semantikk modellene. Du vil også lære en rekke nye teknikker og modeller som utvider verktøykassen din, og som du umiddelbart kan ta i bruk enten for egen utvikling, som leder, coach og konsulent eller andre roller som er viktig for deg. Coachutdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening (DNCF) og følger Norsk Bransjestandard for Coaching .

 

Les hva våre kunder sier om utdanningen

 

På Nivå 2 skriver du en modelleringsoppgave (beste praksis), et studie av utvalgte personer (modeller) som har en egenskap de er unike på, og som du selv eller din bedrift ønsker å ha, eller som du ser vil være strategisk eller hensiktsmessig å ha i gitte sammenhenger. I studiet avdekkes bl.a tanke og adferdsmønstre, verdier og overbevisninger for å finne ”forskjellene som utgjør forskjellen” for å være unik til denne spesifikke egenskapen. Funnene fra oppgaven presenteres til gruppen slik at alle får ta del i oppdagelsene og integrere dette i seg selv.

Våre deltakere tilbys en utdannelse som følger American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS) og blir sertifisert i henhold til disse standardene. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittel som NLP Master Practitioner. Denne utdanningen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdanning og kurs.

Hovedmålene med modulene er å:

 • Lære deg enda flere coachingverktøy og modeller
 • Forsterke forståelsen for struktur kontra innhold
 • Øke din kompetanse i kommunikasjon, salg og forhandling
 • Lære deg modeller for å sette mål, evaluere underveis og nå dem
 • Synliggjøre forskjelligheter mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en positiv måte
 • Få deg til å leke mer med språket
 • Øke din kunnskap om kartlegging og behandling av struktur og mønstre i modelleringsoppgaven
 • Gi deg innsikt i dine egne verdier og forstå viktigheten av dem
 • Vise deg hvordan de systematiske prinsippene påvirker dynamikken i team
 • Lære deg å lage gode strategier for egne handlinger

Ta eierskap til verktøyene, og bli en god kommunikator

Vi har sett over mange år nå at verktøyene og teknikkene er effektive og kraftfulle. Som med alt annet vi gjør for å bli gode på noe gjelder «øvelse gjør mester». På Nivå 2 har du tatt med deg all kunnskap og erfaring fra nivå 1 og du kan øve videre og finpusse og supplere. Når vi praktiserer og kanskje snubler, da lærer vi masse, og når vi mestrer er det en flott motivasjon til å fortsette. Den beste måten å ta eierskap til stoffet på er å bruke det og ha tro på at du er en god kommunikator.

Passer for deg som

 • Ønsker en fordypning av Nivå 1 og flere verktøy og modeller
 • Ønsker å bli fasilitator, konsulent, coach enten internt i bedriften eller i selvstendig virksomhet
 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil
 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker
 • Vil bruke coachingverktøyene i det praktiske liv
 • Trigges av å se coaching i et businessperspektiv

Du får

 • Styrke og trygghet i coachingrollen eller den rollen du ønsker å ha
 • Bredere forståelse for samspillet mellom mennesker
 • Mot til å tørre, kompetanse til å gjøre
 • Større fleksibilitet i ditt møte med andre
 • Større spille- og forhandlingsrom i viktige møter

Gjennomføring

Nivå 2 vil gi deg en dypere forståelse av kommunikasjon og coaching og forsterke din evne til handling i dine ulike roller som menneske, og på dine ulike arenaer. Du vil i mye større grad enn på nivå 1 koble de forskjellige verktøyene og modellene mot hverandre og forstå hvordan du kan bruke disse både i en-til-en og i små og store team/grupper. Du vil dessuten underveis få større kunnskap om deg selv og på denne måten også se hvordan du kan nyttiggjøre deg verktøyene på en måte som passer deg og dine omgivelser. Du vil sitte igjen med en klar forståelse av hvilke verktøy/modeller som egner seg som refleksjonsverktøy, prosessverktøy eller begge deler, og hvilke av dem som passer best i ulike fora.

Metodikk

På samme måte som nivå 1, baserer undervisningen seg på NLP som metodikk og plattform for kommunikasjon og adferdsendring. I tillegg vil en mengde annet relevant stoff og nyere forskning tas inn som en del av undervisningen. Undervisningen er en blanding av teori (ca 30 %) og øvelser/praksis (ca 70 %).

Sertifisering

Nivå 2 gir deg studieemnet Kreativ Ledelse Nivå 2 levert av UiA og NLP Master Practitioner sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP). CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende miljø. Du vil ha forelesere som praktiserer faget ute i næringslivet, og som til enhver tid tar med seg erfaringer og ny læring inn i forelesningene. Nivå 2 er godkjent som Trinn 2 av Den Norske CoachForening. 

Gjennomføring

Nivå 2 består av 4 moduler à 4 dager (mandag – torsdag). I tillegg dannes kollokviegrupper for ytterligere utdyping og tilegning av stoffet.

Forventning utenom undervisning

11 timer ordinær coaching, avansert metafor fremføring, studieoppgave (modelleringsoppgave) og gruppearbeid.

Eksamensform

Innlevering og presentasjon av studieoppgave/modelleringsoppgave (ca. 70 timer).

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Send oss en e-post eller kontakt oss på telefon!

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.