Medarbeiderskolen

Hvorfor velge medarbeiderutvikling til dine medarbeidere?

Ønsker du at dine medarbeidere oppnår suksess, trives og er effektive på jobb? Medarbeidere trenger mestring, utvikling og vedlikehold av sitt medarbeiderskap. Mange ledere forteller oss at det er krevende i en hektisk hverdag å finne tid og rom til å utvikle medarbeidere på eget initiativ.

CoachTeam tilbyr derfor Medarbeiderskolen; – en arena hvor godt medarbeiderskap er i fokus.  Medarbeiderne får økt kompetanse i selvledelse, kommunikasjon og stressmestring. Dette gir dem gode verktøy for å utvikle seg både personlig og profesjonelt. 
I tillegg skreddersyr våre erfarne ledertrenere i samarbeid med ledere og medarbeidere bedriftsinterne workshops. Her arbeider medarbeiderne med spesifikk ferdighetstrening som medarbeiderne og bedrift har behov for.

Finn ut hvordan vi kan bistå din bedrift

Effekten av godt medarbeiderskap

Medarbeiderskolen bidrar til å øke psykologisk trygghet i medarbeidergruppen og mellom medarbeidere og ledelse.

Vi vet at psykologisk trygghet er grunnlaget for vekst, utvikling og innovasjon hos den enkelte medarbeider og i team. Høy psykologisk trygghet, styrker  kommunikasjonskvaliteten og gir økt arbeidsglede. Vi-følelsen styrkes på arbeidsplassen. Opplevelsen av å arbeide sammen for måloppnåelse, skaper positiv lagånd og lojalitet overfor hverandre. Det fremmer også eierskapet hos den enkelte, og danner godt grunnlag for en sunn tilbakemeldings- og framovermeldingskultur.

Medarbeidere som forstår hvordan selvledelse, kommunikasjon og stressmestring henger sammen, parallelt med at vi gir dem helt konkrete «how to» verktøy, styrker sin evne til å motivere seg selv, prioritere og gjennomføre.

Dette er utgangspunktet for godt medarbeiderskap.

Lederskolen og Medarbeiderskolen passer som hånd i hanske

Bedrifter som har investert i Lederskolen for lederne sine, får ekstra utbytte når de investerer i Medarbeiderskolen til sine ansatte. Grunnen er at deler av pensum er felles. Det gir synergier når  kolleger i en bedrift har endel felles relasjonskompetanse. Vi ser hos våre kunder at psykologisk trygghet, mestringsgleden, kommunikasjonskvaliteten, lojalitet og arbeidsgleden øker.

Kolleger tar hverandre på fersken i å gjøre noe bra. Kommunikasjonskrøll, misforståelser, konflikter og kos med misnøye avtar.  Ansatte har det bedre sammen, fordi de forstår hverandre og hverandres  arbeidshverdag bedre. 

Sats på dine medarbeidere

Gi dine medarbeidere muligheten til å vokse og trives på arbeidsplassen. Ta kontakt med oss i dag og invester i deres fremtidige suksess!

Alle får tilgang til e-læringskurs med videoer, oppgavehefte og inspirerende tekster. Våre erfarne ledertrenere veileder og fasiliterer deltakerne gjennom interaktive og engasjerende workshops, som kombinerer teori med praktiske verktøy og øvelser.

Ved å delta på Medarbeiderskolen lærer medarbeiderne viktige ferdigheter og strategier som  hjelper dem med å nå sine mål, kommunisere effektivt og håndtere stress i en hektisk arbeidshverdag. 
Vårt kursinnhold er basert på den nyeste forskningen innen ledelse og personlig utvikling, og vi tilpasser kursene for å møte spesifikke behov i din virksomhet.

Ved å investere i medarbeidernes utvikling viser du at du verdsetter deres vekst og trivsel, samtidig som du styrker teamet og bedriftens resultater.

Ta det første skrittet mot å utvikle dine medarbeidere i dag.

Selvledelse - Ta kontroll over din egen suksess

Vår kursmodul i selvledelse gir medarbeidere viktige metoder og strategier for å lede og motivere seg selv. Ved å forstå hvordan valgene vi tar påvirker våre resultater, lærer deltakerne å påvirke egne tanker, følelser og handlinger for å nå sine mål.

Selvledelse handler om medarbeideres evne til å ta initiativ, være ansvarlige og ta styring over sin egen arbeidssituasjon. Det er viktig for medarbeidere fordi det gir dem en opplevelse av autonomi og kontroll over sitt eget arbeid. Når ansatte kan ta beslutninger, sette mål og organisere sin tid og oppgaver, føler de seg mer motiverte og engasjerte. Selvledelse bidrar også til godt medarbeiderskap ved å frigjøre tid og ressurser for ledere, slik at de kan fokusere på overordnet strategisk planlegging og støtte.

Kommunikasjon - Oppnå større gjennomslagskraft

Kommunikasjon er avgjørende for suksess i enhver jobb. Vår kursmodul i kommunikasjon gir medarbeidere muligheten til å forbedre sin kommunikasjonsevne, , forstå andre bedre, bli mer engasjerende og bygge sterke relasjoner både internt og eksternt.

Effektiv kommunikasjon er avgjørende for godt medarbeiderskap. Klare og tydelige kommunikasjonskanaler og -prosesser bidrar til å bygge tillit, redusere misforståelser og fremme samarbeid. Gjennom god kommunikasjon kan medarbeidere uttrykke sine ideer og bekymringer, samarbeide med kolleger og ledere, og få den informasjonen de trenger for å utføre jobben sin. Å fremme åpen dialog og lytte til hverandre skaper en inkluderende og positiv arbeidskultur.

Stressmestring - Ta kontroll over hverdagen

Stressmestring er viktig for både medarbeidere og godt medarbeiderskap. Arbeidsplassen kan være utfordrende og stressende, og medarbeidere som har effektive stressmestringsverktøy kan bedre takle press og opprettholde sin fysiske og mentale helse. Når medarbeidere har gode stressmestringsstrategier, reduseres risikoen for utbrenthet, sykefravær og konflikter. Det bidrar også til bedre produktivitet og trivsel på arbeidsplassen.

Stress kan være både en venn og en fiende. Vår kursmodul i stressmestring gir medarbeidere innsikt og trening i effektive verktøy for å håndtere negativt stress, prioritere oppgaver og oppnå bedre balanse og mestring i en hektisk hverdag.

Kontakt oss nå for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy kursene til dine medarbeidere og bistå dem til faglig og personlig vekst. Når du fyller ut skjemaet nedenfor, tar vi kontakt med deg innen en arbeidsdag for å avtale tidspunkt for en Teamsprat.

"*" obligatorisk felt

Nyhetsbrev
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hvorfor er godt medarbeiderskap viktig og hvordan utvikle godt medarbeiderskap?

Medarbeiderskap er viktig fordi det bidrar til et positivt og produktivt arbeidsmiljø. Gjennom å oppmuntre ansatte til å ta ansvar, engasjere seg og bidra aktivt, skaper medarbeiderskap en kultur preget av samarbeid, tillit og ansvarlighet.

Medarbeiderskap fokuserer på ansattes involvering, engasjement og deltakelse på arbeidsplassen. Det handler om å oppmuntre ansatte til å ta ansvar, bidra med ideer og løsninger, og være aktive bidragsytere til organisasjonens suksess.

Hvilke gevinster gir godt medarbeiderskap?

Gevinstene ved godt medarbeiderskap er flere.

 

  • Medarbeidere som føler eierskap til sitt arbeid er mer motiverte og engasjerte. Dette fører til økt produktivitet.
  • Videre skaper medarbeiderskap en atmosfære av gjensidig tillit og respekt, som fremmer samarbeid og effektiv kommunikasjon på tvers av team og avdelinger.
  • Et annet positivt aspekt er at medarbeiderskap stimulerer til kreativitet og innovasjon. Når ansatte får anledning til å bidra med sine ideer og perspektiver, oppstår det et mangfoldig tankesett som kan føre til nyskapende løsninger og forbedringer.
  • Gjennom medarbeiderskap opplever ansatte også større tilfredshet på arbeidsplassen, noe som igjen fører til redusert turnover. En organisasjon som verdsetter medarbeiderskap, har bedre forutsetninger for å tiltrekke seg og beholde talentfulle medarbeidere.

Godt medarbeiderskap er viktig for å skape et positivt arbeidsmiljø, øke produktiviteten, fremme samarbeid og innovasjon, samt forbedre trivsel.

Selvledelse, kommunikasjon og stressmestring er alle viktige elementer for godt medarbeiderskap.

Lyst til å høre hvordan vi kan bistå?
Skroll til toppen