Lars Erik Jensen

Foredragsholder og kursleder

 

 

Lars Erik har lang erfaring i salg og logistikk, og han vet verdien av å kunne ta raske og korrekte avgjørelser.

Han brenner for at næringslivet forstår viktigheten av at alle relasjoner mellom profesjonelle mennesker må være bygget på et vinn-vinn scenario i lengden. Dette verdisynet er som en bærebjelke i tankegangen hans.

Lars har stor formidlingsevne, entusiastisk og fantastisk storyteller. Han bruker erfaringsbaserte referanser som mange kan relatere seg til og enkelt applisere til egen hverdag.

Han har en bred idrettsbakgrunn, både fra topp og bredde, og kjenner godt til konsekvensene rundt press, både ytre og indre.

Mestring av slikt press, både på kort og lang sikt, er helt avgjørende for å oppnå en god balanse i livet.

Lars Erik har en grunnutdanning fra Forsvaret, samt økonomisk utdanning.