Even Lynne

Foredragsholder og kursleder Universitetet i Agder

Even Lynne arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er UiA sin hovedlærer på leder- og coachutdanningen CoachTeam arrangerer i samarbeid med universitetet .

 

Even Lynne er utdannet fra Statens teaterhøgskole, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Han har sin profesjonelle bakgrunn som skuespiller ved blant annet Nasjonalteateret, Den nationale scene i Bergen og Trøndelag Teater. Even var i en årrekke faglig leder for skuespillerutdannelsen på Teaterhøgskolen ved KHIO, og ledet etter det Teaterhøgskolen som dekan frem til 2015. Fra januar 2016 har han vært ansatt på universitetet i Agder. Even er også utdannet coach.

Han skapte i 2015 idé og konsept til Program of Excellence in Performing Arts (ArtEx), et utviklingsprogram for fremragende kunstnere innen musikk, dans, teater og film som eies av Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen og Talent Norge. Even har vært aktiv i ArtEx- programmet siden 2017.
Han er UiA sin kursleder på leder- og coachutdanningen Kreativ ledelse og coaching Nivå A-C som CoachTeam arrangerer i samarbeid med Fakultet for Kunstfag ved universitetet. Studiet gir totalt 45 studiepoeng.

Med bakgrunn innenfor kreative fag, coaching og praktisk ledererfaring er et av Even sine spesielle kompetanseområder kreativ ledelse og coaching. Lederen har en viktig oppgave i dagens virkelighet i å forløse både egen og de ansattes kreativitet. Dette fordi kreativitet danner grunnlaget for nye og bedre løsninger, og også fordi kreativitet fremmer læringsmiljø og arbeidsprestasjonene. I fremtiden vil kreativitete i økende grad bli tatt for gitt for å mestre kunnskapssamfunnets utfordringer.

Foto: Birgit Solhaug