Even Lynne

Foredragsholder og kursleder

Even Lynne I sitt arbeid som foredragsholder, kursleder og coach er Even sitt hovedfokus å hjelpe lederen og medarbeideren til å finne sitt unike bidrag og å arbeide med å rendyrke denne kjernen.»  .

 

Even Lynne er utdannet fra Statens teaterhøgskole, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Han har sin profesjonelle bakgrunn som skuespiller ved blant annet Nasjonalteateret, Den nationale scene i Bergen og Trøndelag Teater. Even var i en årrekke faglig leder for skuespillerutdannelsen på Teaterhøgskolen ved KHIO, og ledet etter det Teaterhøgskolen som dekan frem til 2015. Fra 2016 – 2020 var han ansatt på universitetet i Agder.Even Lynne er faglig leder for ArtEx-programmet. I tillegg underviser han ved SteinerHøyskolen og OsloMet. Even er også utdannet coach.

Han skapte i 2015 idé og konsept til Program of Excellence in Performing Arts (ArtEx), et utviklingsprogram for fremragende kunstnere innen musikk, dans, teater og film som eies av Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen og Talent Norge. Even har vært aktiv i ArtEx- programmet siden 2017. Han er faglig leder for programmet
Han var UiA sin kursleder på leder- og coachutdanningen Kreativ ledelse og coaching Nivå A-C som CoachTeam arrangerte i samarbeid med Fakultet for Kunstfag ved universitetet.

Med bakgrunn innenfor kreative fag, coaching og praktisk ledererfaring er et av Even sine spesielle kompetanseområder kreativ ledelse og coaching. Lederen har en viktig oppgave i dagens virkelighet i å forløse både egen og de ansattes kreativitet. Dette fordi kreativitet danner grunnlaget for nye og bedre løsninger, og også fordi kreativitet fremmer læringsmiljø og arbeidsprestasjonene. I fremtiden vil kreativitete i økende grad bli tatt for gitt for å mestre kunnskapssamfunnets utfordringer.

Foto: Birgit Solhaug