Bodil Døssland

Foredragsholder og kursleder

Bodil Døssland er utdannet lege, med spesialitet i Barne- og Ungdomspsykiatri. Hun er også utdannet familieterapeut, psykoterapeut for barn og ungdom, og musikkterapeut. Bodil har reist mye, og har stor interesse for andre lands tradisjoner innenfor musikk, dans og  medisin.

Bodil har tatt leder- og coachutdanningen hos CoachTeam og sier selv om denne:
«Utdanningen ved CoachTeam gav mye struktur og mening i mye av den kunnskap og erfaring jeg har fra før. I tillegg består kursene av mange gode, bevisstgjørende praktiske øvelser for å bedre kommunikasjonsevne og bedre evne til å lytte og gi tilbakemelding til andre mennesker, samt ha forståelse for andre menneskers væremåte.» Hele artikkelen finner du her

Bodil er opptatt av å se og forstå sammenhenger, blant annet sammenhengen mellom kropp/hjerne/nervesystem, psykologi, samfunnn, kultur og relasjoner mennesker imellom. Videre er hun opptatt av å formidle denne kunnskapen på en måte som gjør den mer tilgjengelig for alle. Hennes evne til å formidle kompleks teori og kunnskap på en enkel og praktisk måte skaper engasjement hos tilhørerne. Bodil er meget kunnskapsrik og resultatorientert.

Bodil sier selv at hun er usentimentalt opptatt av kjærligheten som den viktigste drivkraft i mennesket, og en nødvendighet for artens overlevelse. Videre beskrives Bodil som kreativ, omsorgsfull, humoristisk og alvorlig.

Bodil er timelærer på vår leder- og coachutdanning og deltar med sin spisskompetanse på flere av våre kurs. Under det populære samlebegrepet neuroscience forskes det på samspillet mellom hjerne og psykologi. Enkelt sagt betyr det at vitenskapen nå ser en større og større sammenheng mellom biologiske faktorer i hjernen og hvordan vi tenker. Bodil brenner for å bringe kunnskapen om menneskers hjerne og nervesystem inn i studiet av NLP. Kunnskap om hjernen, nervesystemet vårt og traumeresponsene er nyttig i forhold til å evne å forstå og ha empati for andre mennesker. Det kan bidra til større innsikt om andre menneskers indre kart/indre representasjon av verden omkring oss.

Jeg synes det var spesielt interessant å lære om sammenhengen mellom det autonome nervesystemet og kjærlighet. At kjærlighet er en grunnleggende evne og drivkraft for å overleve som art. Og hvor viktig det er å bli sett, forstått og akseptert. Det å stå i seg selv, knytte relasjoner og akseptere ulikhet. Både i team, bedrifter og ulike kulturer. I næringslivet trenger vi å danne fellesskap og dele kunnskap og erfaring. Der kjærligheten rår er det en villighet til å gi for å få, i motsetning til makt som drivkraft.  Det er en sammenheng mellom det som skjer der ute, tanken, kroppen og adferd. Positive tanker trigger andre nervenettverk enn negative tanker, og det er mulig å trene hjernen og dermed styrke de nervebanene som gir positive følelser og svekke de negative tankemønstrene. Det betyr at vi faktisk kan påvirke hvordan vi responderer på for eksempel stress.På samme måte som vi kan påvirke våre egne nervenettverk, kan vi også påvirke i større sammenhenger. NevroScience gir oss unik innsikt i våre adferdsmønstre og er et viktig verktøy for å forstå at vår indre anatomi er forskjellig fra person til person og at det igjen påvirker hvilken balanse du er i. Bodils unike breddekompetanse og evne til å fremstille helheten og perspektivet i dette spennende fagfeltet er mind-blowing. Anbefales på det sterkeste!

Kristin Larvin, Consulting Senior Manager, Sopra Steria

Bodil levendegjør teorien med praktiske øvelser og eksempler, og er en kunnskapsrik kursholder som forklarer komplisert materiale på en lettfattelig og matnyttig måte.

Hanne Galteland, karriererådgiver, Syslab

Foto: Hilde Brevig