Coachende lederskap – nøkkelen til bedre prestasjoner og økt vekst

Da jeg som førstegangsgründer på slutten av 90-tallet bygget opp nettstedet Klikk.no og solgte det i 2006, fantes det ingen etablerte ordninger hvor jeg kunne henvende meg for å få støtte til oppstart, coaching, mentoring, rådgivning etc. Min viktigste motivasjonsdriver var egen entreprenørskapsånd, og læringskurven ble både bratt og utfordrende med «learning-by-doing».

Da jeg noen år senere ble ansatt som forretningsrådgiver og IT-konsulent i et stort internasjonalt konsulentselskap, fikk jeg gleden av å lede store digitaliseringsprosjekter og team på tvers av fagområder og profesjoner. Mine erfaringer og lærdommer fra gründertiden ble avgjørende da jeg sto ovenfor krevende målsetninger og prosjekter med høye budsjetter: Motivasjon, pågangsmot, strategisk planlegging, risikovillighet, løsningsfokus, kreativitet og handlekraft har definitivt vært gode gründerverktøy å ha med seg. Og med Pippis gullkorn «Dette har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert!» som ledestjerne møtte jeg utfordringene.

Samtidig erfarte jeg at den aller viktigste lederegenskapen for optimal produktivitet, innovasjon, vekst, samt ikke minst et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, i prosjektet og mellom teamene, i bunn og grunn handler om én fundamentalt grunnleggende faktor: Relasjoner. For lederskap handler til syvende og sist om mennesker. Nettverksbygging på alle nivåer i organisasjonen og evne til å forankre, motivere, bygge kultur, trygge, inspirere og involvere er selve livsnerven i godt lederskap. Tydelig dialog, oppgavefokus og forventningsavklaring er nøkkelen til å fremme prestasjoner og skape vekst og samtidig styrke relasjonen og motivasjonen til dine medarbeidere.

Gode lederverktøy er drivkraften for vekst og utvikling

Jeg valgte lederutviklingsprogrammet hos Coach Team fordi jeg ville ha en utdanning tilpasset næringslivet. Her får du en næringsfokusert coach – og lederutdanning med aktuelle og erfarne forelesere som praktiserer sitt fag i næringslivet med fokus på «beste praksis» og høy faglig kvalitet i et inspirerende miljø. I tillegg er det et kvalitetsstempel at utdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening og følger Norsk Bransjestandard for Coaching.

Gjennom 4 utdannelsestrinn og Executive Management Programmet hos Coach Team har jeg lært mye om å hente frem det beste hos meg selv og være godt rustet til å håndtere morgendagens lederutfordringer i en stadig mer kompleks hverdag. En arbeidssituasjon som kontinuerlig endrer hvordan vi jobber, leder og er som mennesker. Jeg har fått effektive og praktiske verktøy for å lede meg selv og omgivelsene på en enkel og effektiv måte, og motivere til læring, forbedring og endring.

Coachutdannelsen betyr mye for meg, både privat og i jobbsammenheng. Den gjør meg mer bevisst på egne valg, verdier, styrker og utfordringer i kommunikasjon med -og i relasjon til andre mennesker. Ved å reflektere over meg selv og endre mine perspektiver, har jeg fått verktøyene til å gjøre andre mennesker bedre. Jeg fremmer nå andres prestasjoner ved å fokusere på min egen.

Det jeg setter aller mest pris på hos CoachTeam er tilliten og tryggheten gjennom hele læringsprosessen. Både mellom kursledere og studenter, og innad i de ulike studentgruppene. Her er det definitivt rom for å gå utenfor komfortsonen, være seg selv og gjøre hverandre bedre. Dyktige kursledere har gitt meg en aktuell, matnyttig og praktisk utdanning med en god miks av praktisk trening, fellessamlinger og teamarbeid.

Coaching som vital kraft i bærende lederskap

Når livet oppsummeres, er det relasjonen til andre mennesker som står igjen som det mest betydningsfulle, enten det er på jobb eller privat.

For meg er Coachende lederskap å støtte og utfordre både meg selv og mine medarbeidere til å lykkes, en livslang læringsprosess hvor ledere og medarbeidere hjelper hverandre og danner et partnerskap for utvikling og gjennomføring.

10 kjennetegn for en coachende leder:

1) Støtter og utfordrer seg selv og sine medarbeidere til å lykkes
2) Fokuserer på god og konstruktiv dialog
3) Er nysgjerrig
4) Stiller åpne spørsmål
5) Flink til å lytte
6) Tilstedeværelse
7) Ekte og oppriktig
8) Selvinnsikt
9) Bevisst sine tolkninger
10) Mest interessert i «hva» og «hvordan», ikke  «hvorfor»

Som coachende leder sitter jeg ikke på alle svarene, men kan stille de riktige og viktige spørsmålene:

  • Hva er det viktigste du kan bidra med for at dine medarbeidere skal nå sine mål?
  • Hvordan viser du at du har tillit til dine medarbeidere?
  • I hvilken grad har dine medarbeidere tydelige mål som er realistiske og akseptert?
  • Hvordan får du selvgående medarbeidere?
  • Hvilke spørsmål kan du stille for å få informasjon som bidrar til å lede dine medarbeidere på en optimal måte?
  • Hvordan håndterer du en medarbeider som er lei av jobben sin?
  • På hvilke måter gir du ros og anerkjennelse til dine medarbeidere?
  • Hvordan sikrer du at dine medarbeidere både får og gir regelmessige tilbakemeldinger?
  • Hva kan DU lære av dine medarbeidere?

Coaching er ditt leder-DNA. Vær det du vil at andre skal være

Det er aldri for sent å bli det du kunne ha vært. Alt handler om hva vi tenker og sier til oss selv, og om vår holdning til målet vi har satt oss. Hvordan du er akkurat nå, avgjør dine tanker om fremtiden. Det er grunnleggende for leder- og entreprenørskapsånden i hver enkelt av oss. Thomas Jefferson, USAs tredje president, tar det på kornet: «Ingenting på jorden kan hindre et menneske med riktig innstilling i å oppnå sine mål – og ingenting på jorda kan hjelpe et menneske med feil innstilling».

Min viktigste drivkraft er å finne og gjøre det som engasjerer og motiverer meg mest. I 2018 ferdigstilte jeg min Executive Coach-utdannelse hos Coach Team i Oslo. Nå skal jeg å bruke mine erfaringer og kunnskaper innen coachende lederskap til å hjelpe ledere, team og medarbeidere til å oppnå sine mål, både personlige og organisasjonsmessige. Med relevante NLP-metoder og gründer-tankegang har jeg detaljerte, strukturerte og ikke minst praktiske verktøy til å skape gode holdninger, formidle handlekraft og omstillingsevne. Det må alle ledere i dag ha i verktøykassen.

Jeg anbefaler Coach Team som læringspartner for deg som vil bli coachende leder. God reise!

Faktaboks:
Kristin Larvin
Alder: 52 år
Yrke: Sektorleder og Senior Manager, Sopra Steria
Utdanning hos CoachTeam: Leder- og coachutdanning, Trinn 1- 4, 4MAT konsulent, Executive Coach, under DNCF sertifisering.

Les Kristins bokanmeldelse Ledere må gjøre coaching til en vane

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.