KREATIV LEDELSE OG COACHING 

NIVÅ C

QUANTUM LEAP BUSINESS COACH

VED COACHTEAM OG UNIVERSITETET I AGDER

Er du klar for å ta et kvantesprang på veien mot bedre kommunikasjon, en coachende tilværelse og selvledelse? Ønsker du å lære systemisk coaching og få tilgang til avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker? På Nivå C jobber vi målrettet og systemisk. Du får fordypning og utvidet fagstoff som bidrar til en større helhetsforståelse. Vi skal innom arbeidsformer som anvendes innenfor kreative fag kombineres med strategier og metoder fra coaching og metakognitiv coaching. På Nivå C settes det et spesielt søkelys på historiefortelling som endringsredskap. Du arbeider med avdekking av fremmende og hemmende elementer i egen og andres tenke- og handlingsstil. Du lærer systemisk coaching og avansert selvcoaching. Vi vektlegger kreativitet i gruppeprosesser og nettverksbevissthet. Du får verktøy og teknikker for å trene andre til større selvbevissthet og mestringstro.


Hva lærer du?

 • Hvordan få tilgang til tilstander av fokus, flyt og geni  
 • Hvordan identifisere rammene av indre tanker som driver atferd  
 • Hvordan få tilgang til tilstander av fokus, flyt og geni  
 •  Hvordan coache ved hjelp av historiefortelling.  
 • Hvordan anvende verktøy og teknikker innenfor systemisk coaching og selvcoaching 
 • Hvordan bruke verktøy og teknikker som fremmer kreativitet, selvtillit og mestringstro hos andre  
 • Hvordan bruke feiringer og seremoniers dramaturgiske funksjon i gruppeprosesser. 
 • Hvordan danne positive sosiale allianser gjennom nettverksstrategi og nettverksbevissthet.
 • Hvordan identifisere metakognisjoner og rammene av indre tanker som driver atferd  


Dette får du:

 • 15 studiepoeng ved UiA
 • Internasjonalt godkjent NLP Master Practitioner sertifisering 
 • Omfattende kursmateriell
 • Fagbøker innen NLP og kommunikasjon
 • Nye bekjentskaper, samt faglig og personlig utvikling

Jeg gleder meg til å fortsette denne reisen med deg!

Det er en ære å få fortsette reisen med deg. Jeg ser frem til å lære deg en rekke nye teknikker og modeller som utvider verktøykassen din, og som du umiddelbart kan ta i bruk enten for egen utvikling, som leder, coach og konsulent eller andre roller som er viktig for deg. 

- Jeanette Sleveland, Partner i CoachTeam - House of Leadership

Even Lynne

Femke Mortimore

Even Lynne er UiAs hovedlærer på «Kreativ Ledelse og Coaching» som CoachTeam arrangerer i samarbeid med Fakultet for Kunstfag, Universitetet i Agder. Even uttaler: «Kreativitet danner grunnlaget for nye og bedre løsninger, og coachende tilnærming fremmer læringsmiljø og arbeidsprestasjonene. I fremtiden vil kreativitet og coaching i økende grad bli tatt for gitt for å mestre kunnskapssamfunnets utfordringer.»

Med en forkjærlighet for mennesker og et fokus på å snu hver sten, står Femke Stuut frem som en fremragende og inspirerende coach og trener. Hun arbeider systematisk med personlig transformasjon. Som internasjonalt sertifisert Meta-Coach trainer og NeuroSemantics Trainer, har Femke opparbeidet seg tung erfaring og ekspertise i å arbeide med menneskers tankestruktur og tankemønstre. Hun har selv utviklet Quantum Leap programmet som hun leverer i samarbeid med CoachTeam.

Dette sier tidligere studenter:

Nivå C gav meg en enorm AHA-opplevelse. Det var akkurat som om alle de løse trådene for hvordan jeg skal jobbe effektivt med andre falt på plass. Quantum Leap coaching er en metodikk som gjør det enkelt å kartlegge hvor menneskene jeg jobber med er, hvor de vil, og hvordan jeg enklest skal støtte dem. 

- Maria Rygge, salgs- og markedsføringskonsulent

Quantum Leap har gitt meg som person mye større trygghet i dialog med mennesker som trenger endring, Jeg har fått et nytt «verdensbilde», samtidig som jeg har fått verktøy for å støtte til endring. Men ikke minst hvordan jeg må jobbe med meg selv for å kunne være en god coach.

- Steinar Sabbasen, Sariba

Jeg lærte hvordan jeg kan strukturere coachingsamtalene mine på en effektiv måte. Alt fra de første spørsmålene jeg stiller, hvordan jeg bygger opp samtalen, til å avdekke tankemønstrene som fører til tilstanden coachee har nå som de ikke ønsker, og hva som stopper dem fra å komme seg dit de ønsker.

- Mariann Deila Bryn, Mental og fysisk trener

Vanlige spørsmål og svar


Hvordan vet jeg om dette passer for meg?

Hva går kursavgiften til?

Det passer ikke helt akkurat nå?

En fin avsjekk er å se om du kan svare ja til ett eller flere av disse spørsmålene:

1: Du ønsker kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og selvledelse  

2: Du ønsker å jobbe med utvikling og vekst av mennesker  

3: Du vil styrke dine lederferdigheter  

4: Du ønsker å studere coaching og ledelse hos en seriøs aktør som følger bransjestandarden og samarbeider med UiA for å sikre absolutt best mulig kvalitet på din utdannelse  

Vi følger Norsk Bransjestandard for Coaching, vi er medlemsskole i Den Norske CoachForening og vi samarbeider med Universitetet i Agder. Dette er kvalitetsstempel som vi er svært stolte av.

Kursavgift er 45.000,- I tillegg tilkommer obligatorisk litteratur kr. 1.200,-, semesteravgift ved UiA og reisekostnad på maks 12.000,- for reise til Metochi i Hellas. 

Flere av våre tidligere studenter har fått studieavgiften dekket gjennom arbeidsgiveren sin, og det er også muligheter for støtte fra Lånekassen. Det er flere andre studenter som har lån i forbindelse med studiet. Informasjon fra Lånekassen om dette finner du her og her

Dette vil for mange være en stor investering. Studieavgiften går til lærere og undervisere fra både CoachTeam og Universitetet i Agder med lang erfaring og høy kompetanse, som er tilstede og tilgjengelige for deg gjennom hele perioden. I tillegg får du tilgang til en online e-læringsportal med foredrag som du kan se gjennom i eget tempo. Kursmateriell som bøker, og læringshefter er også inkludert i prisen. 

Ikke noe problem, vi har oppstart på kurset både vår- og høstsemester. 

Det er viktig å være i riktig modus når du velger å starte på en utdanning i kreativ ledelse og coaching. Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!  

Vi forstår at dette er en stor avgjørelse, og vil gjerne bistå deg med å svare på det du måtte ha av spørsmål.

Du når oss på 400 04 500 eller info@coachteam.no.

Så fort du melder deg på får du tilgang til nettundervisning, og kan starte på din reise mot vekst og utvikling. NLP-verktøyene som du lærer gjennom kurset kan gi deg veiledning og fart til å nå dine mål, løse utfordringer og bli en bedre leder, kollega, venn og menneske. 

Om CoachTeam - House of Leadership

CoachTeam as – House of Leadership er et sterkt ressursteam av coacher og konsulenter som jobber mot et felles mål: ”å dyktiggjøre mennesker i å lede seg selv og andre på en best mulig måte”  

CoachTeam as – House of Leadership er en av landets ledende skoler innen trening og utvikling av ledere og fagutdannelse av coacher. På dette kurset vil du møte trenere med stor tyngde, internasjonalt anerkjente sertifiseringer, samt lang og bred erfaring. CoachTeam har alltid en sterk næringslivsprofil i alle kurs, programmer og coachingutdannelser.  

Dine kursinstruktører: Lene Fjellheim - Jeanette Sleveland - Erica Grunnevoll - Even Lynne (UiA)