Gruppe- og Teamcoaching 10-15. mai i Stockholm med Michael Hall

I predict that Group and Team Coaching is going to be one of the most dominant trends we see in the field of Coaching in the next two decades.  As companies rely on self-managing teams, on work groups that create new products and innovate them, and on ad hoc groups to handle crisis that arise from time to time, there will be an increased need to train and coach these groups and teams to operate at their highest and best.

L. Michael Hall, Ph.D. -Neuro-Semantics Executive Director

CoachTeam samarbeider med Kompus AB om å arrangere dette kurset som går over 6 dager.

Coacher som vill erbjuda mer
Utveckla dina färdigheter och bli en efterfrågad grupp och Teamcoach. Marknaden ökar i Sverige för coacher som är erfarna och kompetenta att hantera och utveckla olika arbetsgrupper till effektiva team. Du som redan är coach och har grunderna i coaching kan här utöka din verktygslåda.

Projektledare som vill bli vassare

En projektgrupps framgång beror på gruppmedlemmarnas driv, engagemang, målfokus och samarbetsförmåga i kombination med ledarskapet och organisationens struktur. Utbildningen Team och gruppcoaching ger dig ett bredare register att hantera den dynamiska processen som pågår i en grupp. Du blir vassare att hålla energin uppe i grupper under långa processer.

Utbildare som vill göra det möjligt
Som utbildare vet du att resultatet av din insats är beroende av gruppen. Det råder höga krav på flexibilitet och snabba perspektivbyten i individanpassad utbildning och samtidigt leda en dynamisk grupp. Träna upp dina färdigheter att skapa ett lärande klimat som gör det möjligt för hela gruppen att nå resultat.

Ledare som vill bli mer uthålliga
Det krävs mycket av ledare och ännu mer av en framgångsrik ledare. Många gånger förväxlas åsikter med feedback vilket skapar frustration istället för utveckling. När du har en konsekvent och uthållig strategi för att möta olika grupper bibehåller du ditt eget driv. Bli bättre på att motivera en hel grupp och ta fram teamets hela potential.

Utbildningen
Inom företagsvärlden är en stark framgångsfaktor hur effektivt olika team och arbetsgrupper samverkar. Alla företag består av grupper och lönsamheten är beroende av hur effektivt grupperna formas. Vanligt att resultaten försämras av dysfunktionella team och ledare som inte hanterar detta och inte uppnår effektivitet. Många ledare saknar kunskap om hur möten ska ledas, hur man inspirerar olika personer i en grupp, hur koordinera olika aktiviteter, och få det bästa av alla som deltar i mötet

Innehåll
Modul 1 (3dgr):
Michael Hall föreläser om gruppdynamik, hantering av uppgiftsfokus och personfokus, förstå processen som gör en grupp till ett team, konflikthantering, hur hantera dysfunktionella grupper, utmana och inspirera de olika personligheter som finns i gruppen.

Modul 2 (3dgr):
Praktisk tillämpning av Modul 1
Benchmarking utifrån ett unikt system
Verklighetstrogen träning med intensiv feedback

Till Meta-Coacher:
OBS att endast max 10 st kan certifieras under denna modul!
Pr nå 5 plasser igjen, første mann til mølla.

Praktisk:
10 – 15. mai klokken 0900 – 1800 med dr. L. Michael Hall
Pris:  27.500,- inkl kaffe og lunsj
10% depositum betales ved påmelding og refunderes ikke.
Øvrig beløp skal innbetales INNEN 31.mars 2016
Earlybird ved påmelding/betaling innen 30. november kr. 24.750,-
Sted: Saturnus Konferens Hornsgatan 15 Stockholm Sverige

Boken til Michael Hall kan kjøpes hos Amazone eller hos CoachTeam

Påmelding til [email protected]

Question: Is Coaching a group the same thing as coaching an individual except
there’s more than one person?
Answer: No. Moving from coaching individuals to coaching groups means you now have on your hands the challenge of calibrating, understanding, and dealing with many more persons, and all at once. This is a challenge! In addition to dealing with the psychological dynamics of individuals,
you also have to deal with group dynamics. Now you have to work with more layers
of systems and the multiple groups that each individual belongs to. While it is not
easy, it can be extremely rewarding when done well.

Why? Group and Team Coaching enables people to think together, learn together,
and solve problems together in ways that can be much more effective, creative, and
productive than alone or with just a few talented persons. Group coaching makes
teams and organizations much more effective, aligns boards and leadership teams,
reduces conflict, eliminates nasty politics, facilitates synergy, and unleashes
creativity. Teams, as the primary building blocks of performance in companies are
destined to be the future of organizations.

team

Om forfatteren

Scroll to Top