Hvordan investerer din bedrift i kvalitet og faglig påfyll?

To entusiastiske, stolte og lykkelige kvinner dukket opp i våre lokaler igjen etter tre uker i Mexico.
Hvorfor har Marga og Jeanette vært der? De har studert, de har trent, de har øvd, de har blitt benchmarket. Hvorfor det?
CoachTeam vil gi våre studenter på leder- og coachutdanningen det beste og det nyeste.
CoachTeam har investert i kvalitet og faglig påfyll.
Marga og Jeanette har tatt trenerutdanning innen Neuro-Semantics.

I løpet av de siste årene har det skjedd en radikal utvikling av NLP. Neuro-Semantics både utvider og fornyer NLP. Dette nye området for selvutvikling, coaching og vekst, kalles Neuro-Semantics, og er utviklet av amerikaneren Dr. L. Michael Hall.

Vår leder- og coachutdanning som er godkjent av Den Norske CoachForening har sitt faglige fundament både i NLP og Neuro-Semantics.

Trenerutdannelsen i Mexico var den 18. Trainers Trainer (NSTT) i rekken siden 1999, og ble organisert av The International Society of Neuro-Semantics og Michael Hall. Totalt er det 350 aktive Neuro-Semantics trenere på verdensbasis.

NSTT Mexico2015 I år var det 68 deltagere fra 15 ulike land som deltok, og som etter intensive studier, treningsøkter og evalueringer ble sertifiserte trenere etter Neuro-semantics standarder(ISNS)

Viktige forutsetninger for å kunne bli både coach og trener innen Neuro-Semantics er at du må vise at du har fremragende ferdigheter innen coaching, presentasjoner, kvalitet, kongruens (må kunne anvende og bruke materialet på seg selv), samarbeid og profesjonalitet.

CoachTeam er opptatt av kvalitet og seriøsitet. Vår leder- og coachutdanning gir en fagutdanning som følger Norsk Bransjestandard for Coaching.
Gode praktiske ferdigheter for en kvalitativ god profesjonsutøvelse  er viktig.  Benchmarksystemet til Neuro-Semantics er i så måte unikt ift å sjekke ut kvalitet og ferdighetsnivå til coach.
Våre coacher under utdanning demonstrerer syv spesifikke coachingferdigheter og blir benchmarket på dette.
Benchmarking betyr at man blir målt på helt konkrete ferdigheter og demonstrerer et visst nivå innen de ulike ferdighetene for å bli sertifisert. Såfremt vi vet, er det kun Neuro-Semantics med sin systemiske coaching som helt konkret måler ferdigheter hos sine studenter  og coacher på denne måten.
For å bli Neuro-Semantics trenere, blir du trenet og drillet i 20 ferdigheter . For å bli sertifisert  må du demonstrere sterke prestasjoner innen ni  trenerferdigheter.  Disse blir du benchmarket på:

  1. Meaning Content (Besvare innhold via 4MAT).
  2. Framing (ulike typer rammesetting skal med)
  3. Group Rapport (spørsmål underveis, øyekontakt, matche publikum etc.)
  4. Engagement (historiefortelling, metaforer, drama, ritualer, sitater etc.)
  5. Inducing states (motivasjon til/fra, læring, refleksjon etc.)
  6. Effective use of voice (alt fra ulike stemmer, volum, variasjon m.m.)
  7. Space & Movement (semantiske gester og gulvplassering, bruk av gulvankre etc.)
  8. Demonstrating a pattern (10 minutters demo med deltaker)
  9. Questions (hvordan håndtere spørsmål fra salen)
Jeanette og Marga sammen med deres teamleader Alan Fayter fra New Zealand
Jeanette og Marga sammen med deres teamleader Alan Fayter fra New Zealand

Hos CoachTeam er nå både Lene, Jeanette og Marga sertifiserte NLP/NS trenere.
Vi er stolte over den brede kompetansen, faglige bakgrunn, erfaringene  og tyngden alle våre konsulenter i CoachTeam har.
I tillegg setter vi pris på å tilhøre et internasjonalt, faglig coachingnettverk, som deler vårt syn hva gjelder jordnærhet og likeverdighet.

Les bare hva Michael Hall skriver til oss og våre trenerkollegaer på verdensbasis:

 «Okay, so you are a trainer—and here’s sometime even better— you are a trainer of the most powerful communication and self-actualization materials on the planet!  Do you realize that?  You can train people to step up to their innate powers and responsibilities, to get over their limitations, to create the kind and quality of life that they dream about.  You train the NLP Communication Model for running your own brain, the Meta-States Model for accessing the genius state, for self-leadership, and the Self-Actualization Psychology for unleashing the highest and best of potentials lurking within people.  How good is that?

You are a trainer— you can deliver not only great insights, but unlike many NLP Trainers, you can also transfer that great knowledge into behavior, into neurology.  You know how to mind-to-muscle the great insights and principles so that they show up in every day life as actual behaviors.  This apply-to-self process distinguishes you as a Neuro-Semantic Trainer and enables you to be on the cutting-edge of highly effective training.  Do you know that?  Do you communicate that to the people in your trainings?

Training is also ego-stroking—after all, you get to be in the front of the room demonstrating your knowledge and skills, being asked your opinion on lots of things, not only the subject of the training.  This too can be fun, and of course, it is dangerous.  You could get a big head.  Many do.  So all of us have to be aware of this danger and make sure our sense of self is separate from what we do in training.  Training is something we do, it does not make us a more important person.

Being a trainer is never about you. It`s about the people you train and lead. So are you a leader? Now in Neuro-Semantics, we have defined a leader as; someone who brings out the best in people……………….. »

Marga og Jeanette har kommet hjem med kofferten full av nye idèer og konsepter til våre bedriftskunder og private kunder. Inspirert som aldri før, er de nå klare til å ta fatt på nye utfordringer.
Vi i CoachTeam er stolte av disse to som har satt seg nye mål om å komme opp i verdenseliten som Master Trainers. Dette innebærer flere år med fokus og hardt arbeid framover.
Vi vet at både CoachTeam, våre studenter  og våre kunder vil nyte godt av  dette arbeidet.

Det første nye coachingkonseptet «Unleashing potentials» har Jeanette og Marga allerede rukket å utarbeidet sammen .

Flere andre godbiter i form av seminarer, aktiviteter, coaching- og business konsepter ligger i «rugekassen» og venter på å bli plukket opp og foredlet.

Vi gleder oss til fortsettelsen.
Vi gleder oss til å ta imot nye og eksisterende kunder hos CoachTeam as – House of Leadership.

Rull til toppen