• Trinn 3
    Quantum Leap Business Coaching

  • Quantum Leap - avansert coaching. Trinn 3 fører til sertifisering som QL Business Coach

print

 

Trinn 3 på vår leder- og coachutdanning gir deg avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker. Vanlig coaching tar ofte utgangspunkt i hva personen føler om en situasjon. I Quantum Leap Coaching jobber vi målrettet og systemisk. Vi tar utgangspunkt i hva personen tenker om en situasjon, og tenker om sin reaksjon i situasjonen. Vi avdekker hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak handlinger og reaksjoner, og hvilken mening det gir. Videre arbeides det i coachingprosessen med å skape hensiktsmesssige overbevisninger, verdier, holdninger, tanker og atferd. Programmet bygger på Nevro Lingvistisk Programmering(NLP), Neuro-Semantics og Meta-Coaching.

Les hva våre kunder sier om utdanningen

The Quantum Leap Business Coach

Du får tilgang til flere videoer og månedlige zoom møter i forkant av 5 dagers bootcamp
Renskaug Vertsgård i Lier  4-8. juni 2018

Quantum Leap med base i Meta-Coaching er en avansert, kraftfull, målrettet og systemsik coaching- og kommunikasjonsmetodikk som arbeider mest med tankene bak tankene. Hvorfor tenker jeg som jeg gjør? Vi jobber med hvordan vi reflekterer, fortolker og tenker om våre erfaringer. Dette er en systematisk og helhetlig prosess hvor vi arbeider med dypere overbevisninger og drivkrefter. Meta i betydningen et høyere, overordnet eller dypere nivå. Ved å arbeide systematisk med hvilke mønstre, rammer og strukturer vi setter våre tanker inn i og anvender for å fortolke hverdagens situasjoner på, vil vi lettere få til varige og positive endringer. Utvikling og vekst genereres naturlig og enklere.

Metoden ble utviklet av Dr. L. Michael Hall og senere videreutviklet av Femke Mortimore. Utdanningen gir deg avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker og skape grunnlag for gode endringsprosesser.

I QL Coaching er det ulike modeller som samlet utgjør det overordnede rammeverket for kunsten å kommunisere og coache. Disse modellene er meta, dvs overordnede modeller som relaterer seg til innholdet i samtalen. De gir coachen nødvendige verktøy og struktur til å forstå og arbeide med de dynamiske prosesser som gjennom coachingen frigjør en annen persons virkelige potensiale.


Femke Mortimore sier om Quantum Leap Business Coach utdanningen:

Would you like to consistently make a difference in your coaching conversations? Are you currently getting lost in your sessions, even though you’ve already done (some) coach training?

The Quantum Leap Business Coach is for anyone who wants to get great at coaching.

You may already have coaching clients or perhaps you’re in the process of setting up your coaching business. You might want to use it in your role as a manager or human resource manager.

If you’re anything like us when we started out, you’ll love what your coach training has brought you so far, but your coaching sessions still feel chaotic and you frequently get lost in the conversations. Your sense of self consciousness is getting in the way of enjoying the process of coaching. You might wonder how lasting tran
sformation works. You might worry that you’re not helping your clients get the results they really want. Sure, you know how to run processes on someone, and you have some success, but how do you get to that leverage point for change? The difference that makes the difference, that makes change long-lasting and transformational.

That’s where the Quantum Leap program can help. The program teaches you how to transcend the traditional performance coaching and takes it to higher levels of developmental and transformational coaching. It teaches you to know where your client is in the change process, and how to find the leverage point for change. You’ll learn to use your skills in such a way that your questions cut to the heart of things and help your client reach an outcome they hadn’t even dared to dream of.

You’ll be introduced to The Quantum Leap system that helps you streamline your coaching sessions. You’ll get plenty of exercises to practice each of the skills and introduce them in your coaching sessions without being overwhelmed. You’ll also be getting in the moment feedback during practice sessions, so you can improve your skills in a safe and encouraging environment. By the end of it you’ll know what question to ask when, and why. You’ll know how to assess what area of change your client is stuck in, and specifically coach to that. You’ll feel confident in your coaching sessions and get extraordinary results for your clients.

 

Program

For å sikre et kvalitativt høyt nivå hva angår ferdigheter innen profesjonell kommunikasjon og coaching består Meta-Coaching programmet av følgende moduler:

Modul 1 – Coaching Genius (obligatorisk for alle)

På Coaching Genius presenterer vi den refleksive modellen Meta-States (Meta-tilstander) for å sette deg i stand til å arbeide med tankene bak tankene og sinnets høyere nivåer. Du vil som som coach eller som leder med din coachende tilnærming lære modeller og teknikker for å sette kreative og hensiktsmessige rammer som endringsagent.

Modul 2  – Quantum Leap bootcamp

Du får tilgang til eget område med videoer med faglig info, demonstrasjoner av øvelser og zoom møter for spørsmål og svar. Deretter er det bootcamp og i løpet av fem intense dager fra 0900 – 1900 spisser du dine coaching ferdigheter slik at du blir trygg i coaching rollen. Dine viktigste coachingferdigheter tar et kvantesprang, og du behersker å coache målrettet og systemisk i henhold til en KPI (Key Performance Indikator). Du lærer deg å lytte etter coachees rammer for deretter å finne de gode løsningene sammen med coachee.

Undersider:

 

Femke Mortimore

 

 Vinn-vinn coaching – vi tar samfunnsansvar!

Våre deltakere på Trinn 3 gir 10 timer av sin tid til «vinn-vinn» coaching. Det er en situasjon som alle parter vinner på og som gjør en forskjell. Personen som blir coachet får en utviklingsprosess og den som coacher får ytterligere erfaring og utvikling uten at det blir utvekslet penger for dette.

Tidligere har vi samarbeidet med Telenors handikap program (Open Up) og Rehabil piloten, med Barneklinikken Rikshospiptalet, Trasop klinikken, med Ullensaker kommune Voksenopplæringen og SENS -en kompetanse- og servicebedrift med et bredt tilbud innen attføring. Videre har vi samarbeidet med Frelsesarmeen, Redningsselskapet, Global Future prosjektet til NHO og SOS barnebyer.

 

To av våre medarbeider har motatt coaching fra elever fra CoachTeam på vårsemesteret 2011. De var svært fornøyde med oppfølgingen de fikk, og har også benyttet coachen etter endt studium. Frelsesarmeens barne- og familievern drifter 8 barneverninstitusjoner, 6 forebyggende tiltak for småbarnsfamilier (Home Start familiekontakten), et etterverntiltak for ungdom og et forebyggende tiltak for ungdom. Vi står ofte overfor vanskelige problemstillinger som det kan være godt å drøfte med utenforstående. Vi håper å få anleningen igjen, slik at også andre i vårt personell kan få nyttiggjøre seg den kompetansen som CoachTeam innehar.

– Jorunn Bakken Fagkonsulent, Frelsesarmeens barne- og familievern

 

Sens as var så heldig at vi fikk anledning til å bidra til trening for nyutdannede coacher fra CoachTeam vinteren 2010. «Vinn-Vinn» coachingen bidro til avklaring og utvikling hos flere av våre veiledere som deltok med stor glede, og vi takker for at vi fikk delta i denne prosessen.

– Gøril Ryvoll, HR-sjef Sens

 

Åtte personer fra Redningsselskapet fikk være med på «vinn-vinn» coaching som tilbys av CoachTeam as. I januar i år fikk vi et tilbud fra CoachTeam as som vi raskt takket ja til. Redningsselskapet har dette halvåret i 2010 vært så heldige å få med åtte deltagere på «vinn-vinn» coaching. CoachTeam har mye å tilby, og de gjør en forskjell. Redningsselskapet takker for denne muligheten. Det har vært lærerikt og utviklende.

– Vivi Schumann, Leder oslo regionen

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Send oss en e-post eller kontakt oss på telefon!

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.