Generelt om utdanningen hos CoachTeam

print

 

Vi samarbeider med Universitet i Agder og du får 20 studiepoeng på trinn1!
 Vi er alle på jobb for å bidra til å løse oppdrag på en måte som skaper gode og sunne resultater. For å kunne yte, trenger vi bla gode rammebetingelser på det organisatoriske og administrative plan. Vi trenger også riktig kunnskap og opplæring. I tillegg trenger vi mennesker som kan samarbeide og konsentrere seg om å utøve faget på en verdig måte. For å kunne fungere optimalt, er det viktig for bedrifter og ansatte å håndtere de menneskelige aspekt i jobbhverdagen på en konstruktiv måte.

Vårt utviklingsprogram går rett inn i denne hverdagen. Vi liker å si at vi utvikler ledere, selgere og medarbeidere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Utdanningen har fokus på «beste praksis» og deltakerne lærer seg svært effektive og praktiske verktøy for å håndtere seg selv og omgivelsene på en enkel og smidig måte.

#cfwesenberg
Siden 2002 har over 1000 personer gjennomført vår praktiske leder- og coachutdanning. Vår undervisningsform er interaktiv, vi vektlegger variasjon ved miniforelesninger, øvelser, egentrening, gruppearbeid og case-arbeid. Vi bruker NLP, en modell for verdifull påvirkning som pedagogisk plattform i vår utdanning.

Coaching er:
EN METODE for å  arbeide med mennesker, deres drømmer, hindre, relasjoner, konflikter, ambisjoner, problemstillinger og utfordringer.
EN KOMPETEANSE som krever innsikt i mennesker, mennesketyper og menneskelige mønstre. Alt sammen noe du lærer hos oss, og som krever trening, trening og atter trening for å  mestre.
ET HÅNDVERK. Vi ser på det som vår oppgave å gi  deg hele verktøykassen og en masse praktisk undervisning i hvordan anvende verktøyene.

Vi gir prestasjons- og ferdighetstrening stor oppmerksomhet gjennom:

 • Tanketrening – fokuser på riktige saker, løs problemet, tenk i nye baner
 • Kommunikasjonstrening – fremgangsrik kommunikasjon, tydelige svar får du med rette spørsmål
 • Motivasjonstrening – finn din drivkraft, nå ditt ønskede resultat
 • Atferdstrening – fra tanke til handling, vinnende vaner
 • Ledertrening – styrk deg selv for å lede andre

CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS), og våre deltakere blir sertifisert i henhold til disse standardene. Utdanningen er også godkjent av Den Norske CoachForening, norsk bransjestandard mot DNCF sertifisert coach. Denne utdanningen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for ytterligere kursing og utdanning.

Trinn1: NLP Business Practitioner arrangeres i samarbeide med Universitetet i Agder og gir 20 studiepoeng. Kurset heter

Kreativ ledelse: coaching, relasjonell kommunikasjon og formidling

NLP Practitioner innen kommunikasjon, selvledelse, språk/strategier og målsetting, er en grunnutdanning innen ledelse, kommunikasjon og selvledelse. Utdanningen bygger på nevrolingvistisk programmering (NLP) og nevrosemantikk, den nyeste viten om hva som gir mennesker energi, motivasjon og evne til å løse utfordringer.

Utdanningen er resultatorientert, slik at deltakerne raskt lærer å løse oppgaver og utfordringer på en effektiv måte og med en coachende atferd. Videre gir utdanningen innsikt i sansebasert og situasjonsbestemt ledelse som enkelt og praktisk kan integreres i arbeids- og privatlivet.

Hovedmålene med trinn 1 er at deltakerne skal:

 • Coachende tilnærming – coache seg selv og andre
 • Ta fram presise resultat/mål samt konkrete handlingsplaner
 • Kommunisere fremgangsrikt med seg selv og andre
 • Anvende språket med større presisjon
 • Forstå andre bedre – forstå budskapet bak ordene
 • Skap tillit og bygg gode relasjoner
 • Ta fram og utvikle de ressurser som behøves
 • Hvordan holdninger og innstillinger påvirker og styrer handlinger
 • Anvend hodet bedre- tilgang til hjernens instruksjonsmanual

Etter sertifisering på trinn1 med fokus på kommunikasjon og selvledelse, kan deltakerne gå videre med ledelses- og coaching programmet Trinn 2: Coaching, forståelse og handling NLP Master Practitioner. Her skriver deltaker  en fordypningsoppgave, samt utføre et omfattende kartleggingsoppdrag (modellerings/best practice oppdrag). I tillegg får deltakerne trening i å utøve forskjellige typer coaching i praksis.

Trinn 3: Quantum Leap Business Coach

Trinn 3 perfeksjonerer din coaching  og bygger på Trinn 1 og 2. Fullført Trinn 3 inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.

Som DNCF sertifisert coach kan du i tillegg, etter en obligatorisk juridisk fagdag innen helsecoaching, bli registert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at du kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

For den som ønsker en ekstra solid lederutdanning eller som vil arbeide som profesjonell coach tilbyr vi ytterligere fem moduler: Trinn 4: Executive Management program som gir Executive Coach-tittelen. Fokus på disse modulene er teamcoaching med stor vekt på feedback, endringsledelse, presentasjons- og forhandlingsteknikk i tillegg til sertifisering i 4MAT prosessmodell. 4MAT er en internasjonal anerkjent prosessmodell for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

Programmet (Trinn 1, 2, 3 og 4) går totalt over ca 2 år. Deltakere får bred teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen coaching, kommunikasjon, ledelse, HR og salg.

Trinn1 NLP Business Practitioner – Kreativ ledelse: coaching, relasjonell kommunikasjon og formidling i samarbeide med Universitetet i Agder.

Fører til sertifisering som  NLP Business Practitioner og gir deg 20 studiepoeng

Trinn 1 gir deg en grundig innføring i kommunikasjon, coaching og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre slik at deltagerne raskt skal føle seg trygge i bruk av verktøyene. Undervisning foregår som en miks av online videoer, webinarer samt felles dager for øvelse og feedback.

Les mer om Trinn 1

Trinn 2  NLP Master Practitioner

Fører til internasjonal sertifisering NLP Master Practitioner.

Kurset består av 4 moduler: Karttlegging og Coaching, Språk og Strategier, Verdicoaching og Presentasjon av studieoppgave. Kurset bygger videre på Trinn 1, med videre fordypning og utvidet fagstoff som bidrar til en helhetsforståelse og som forsterker effekten i anvendelsen av de ulike modellene. Du vil lære en rekke nye teknikker og modeller som utvider verktøykassen din, og som du umiddelbart kan ta i bruk enten for egen utvikling, som leder, coach og konsulent eller andre roller som er viktig for deg. Modellene egner seg både i selvledelse, ledelse, undervisning og som prosessverktøy i næringslivet, i en-til-en og i team.

Les mer om Trinn 2

Trinn 3 Quantum Leap Business Coaching

Fører til internasjonal sertifisering Quantum Leap Business Coach

Trinn 3 på vår leder- og coachutdanning gir deg avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker. Vanlig coaching tar ofte utgangspunkt i hva personen føler om en situasjon. I Quantum Leap Coaching jobber vi målrettet og systemisk. Vi tar utgangspunkt i hva personen tenker om en situasjon, og tenker om sin reaksjon i situasjonen. Vi avdekker hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak handlinger og reaksjoner, og hvilken mening det gir. Videre arbeides det i coachingprosessen med å skape hensiktsmesssige overbevisninger, verdier, holdninger, tanker og atferd.

Obligatorisk forkurs: Coaching Genius

Les mer om Trinn 3

Trinn 4: Executive Management program

 • Ønsker du mer kunnskap om coaching av team?
 • Modeller og konkrete verktøy ledere kan benytte for å klargjøre og styrke virksomhetens identitet?
 • Økt troverdighet i leder- og coachingrollen?

Vi tilbyr en påbygning av leder- og coachutdanningen som bringer coachrollen inn i en større sammenheng. Til team og organisasjoner der enkeltmennesket utgjør en del av en større helhet.

Les mer om Trinn 4

5 feil å unngå når du skal velge en utdanning

I artikkelen 5 feil å unngå når du skal velge kurs og utdanning innen ledelse og coaching som passer for deg, får du tips til ting du bør tenke igjennom og være oppmerksom på før du velger utdanning og utdanningsted

#cfwesenberg

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.