Generelt om utdanningen hos CoachTeam

print

 

Vi samarbeider med Universitet i Agder og du får 45 studiepoeng på vår leder- og coachutdanning.
 Vi er alle på jobb for å bidra til å løse oppdrag på en måte som skaper gode og sunne resultater. For å kunne yte, trenger vi bla gode rammebetingelser på det organisatoriske og administrative plan. Vi trenger også riktig kunnskap og opplæring. I tillegg trenger vi mennesker som kan samarbeide og konsentrere seg om å utøve faget på en verdig måte. For å kunne fungere optimalt, er det viktig for bedrifter og ansatte å håndtere de menneskelige aspekt i jobbhverdagen på en konstruktiv måte. Mennesker trenger relasjonskompetanse.

Vårt utviklingsprogram går rett inn i denne hverdagen. Vi liker å si at vi utvikler ledere, selgere og medarbeidere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Utdanningen har fokus på «beste praksis» og deltakerne lærer seg svært effektive og praktiske verktøy for å lede seg selv og omgivelsene på en enkel og smidig måte.

#cfwesenberg
Siden 2002 har over 1200 personer gjennomført vår praktiske leder- og coachutdanning. Vår undervisningsform er interaktiv, vi vektlegger variasjon ved miniforelesninger, øvelser, egentrening, gruppearbeid og case-arbeid. Vi bruker NLP, en modell for verdifull påvirkning som pedagogisk plattform i vår utdanning.

Coaching er:
EN METODE for å  arbeide med mennesker, deres drømmer, hindre, relasjoner, konflikter, ambisjoner, problemstillinger og utfordringer.
EN KOMPETEANSE som krever innsikt i mennesker, mennesketyper og menneskelige mønstre. Alt sammen noe du lærer hos oss, og som krever trening, trening og atter trening for å  mestre.
ET HÅNDVERK. Vi ser på det som vår oppgave å gi  deg hele verktøykassen og en masse praktisk undervisning i hvordan anvende verktøyene.

Vi gir prestasjons- og ferdighetstrening stor oppmerksomhet gjennom:

 • Tanketrening – fokuser på riktige saker, løs problemet, tenk i nye baner
 • Kommunikasjonstrening – fremgangsrik kommunikasjon, tydelige svar får du med rette spørsmål
 • Motivasjonstrening – finn din drivkraft, nå ditt ønskede resultat
 • Atferdstrening – fra tanke til handling, vinnende vaner
 • Ledertrening – styrk deg selv for å lede andre

CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS), og våre deltakere blir sertifisert i henhold til disse standardene. Utdanningen er også godkjent av Den Norske CoachForening, norsk bransjestandard mot DNCF sertifisert coach. Denne utdanningen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for ytterligere kursing og utdanning.

Nivå 1- Nivå 3 arrangeres i samarbeid med Universitetet i Agder og gir totalt 45 studiepoeng.
Studieemnene heter «
Kreativ ledelse og coaching I,II og III og hvert emne gir 15 studiepoeng fra UiA og internasjonal sertifiseringer godkjent av Den Norske CoachForening fra CoachTeam.

Nivå 1 Kreativ ledelse og coaching I og NLP Business Practitioner er en grunnutdanning innen ledelse, selvledelse, kommunikasjon, språk/strategier og målsetting. Utdanningen bygger på kognitiv psykologi, positiv psykologi, nevrolingvistisk programmering (NLP) og nevrosemantikk. Du får den nyeste viten om hva som gir mennesker energi, motivasjon og evne til å løse utfordringer.

Utdanningen er resultatorientert, slik at deltakerne raskt lærer å løse oppgaver og utfordringer på en effektiv måte og med en coachende atferd. Videre gir utdanningen innsikt i sansebasert og situasjonsbestemt ledelse som enkelt og praktisk kan integreres i arbeids- og privatlivet.

Hovedmålene med Nivå 1 er at deltakerne skal:

 • Coachende tilnærming – coache seg selv og andre
 • Ta fram presise resultat/mål samt konkrete handlingsplaner
 • Kommunisere fremgangsrikt med seg selv og andre
 • Anvende språket med større presisjon
 • Forstå andre bedre – forstå budskapet bak ordene
 • Skap tillit og bygg gode relasjoner
 • Ta fram og utvikle de ressurser som behøves
 • Hvordan holdninger og innstillinger påvirker og styrer handlinger
 • Anvend hodet bedre- tilgang til hjernens instruksjonsmanual

Etter sertifisering på Nivå1 med fokus på kommunikasjon og selvledelse, kan deltakerne gå videre med leder- og coaching programmet:

Nivå 2  Kreativ ledelse og coaching II, NLP Master Business Practitioner. Her skriver deltaker  en fordypningsoppgave, samt utføre et omfattende kartleggingsoppdrag (modellerings/best practice oppdrag). I tillegg får deltakerne trening i å utøve forskjellige typer coaching i praksis.

Nivå 3 Kreativ ledelse og coaching III, Quantum Leap Coach perfeksjonerer din coaching  og bygger på Nivå 1 og 2. Fullført Nivå 3 inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.

Som DNCF sertifisert coach kan du i tillegg, etter en obligatorisk juridisk fagdag innen helsecoaching, bli registert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at du kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

For den som ønsker en ekstra solid lederutdanning eller som vil arbeide som profesjonell coach tilbyr vi ytterligere fem moduler: Trinn 4: Executive Management program som gir Executive Coach-tittelen. Fokus på disse modulene er teamcoaching med stor vekt på feedback, endringsledelse, presentasjons- og forhandlingsteknikk i tillegg til sertifisering i 4MAT prosessmodell. 4MAT er en internasjonal anerkjent prosessmodell for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

Programmet (Nivå 1, 2, 3 og 4) går totalt over ca 2 år. Deltakere får bred teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen coaching, kommunikasjon, ledelse, HR og salg.

Nivå 1 Kreativ ledelse og coaching I, NLP Business Practitioner i samarbeide med Universitetet i Agder. 15 studiepoeng

Les mer om Nivå 1

Nivå 2  Kreativ Ledelse og coaching II, NLP Business Master Practitioner i samarbeide med Universitetet i Agder. 15 studiepoeng
Fører til internasjonal sertifisering NLP Master Practitioner.

Les mer om Nivå 2

Nivå 3 Kreativ Ledelse og coaching III, Quantum Leap Business Coaching i samarbeide med Universitetet i Agder. 15 studiepoeng.
Fører til internasjonal sertifisering Quantum Leap Business Coach

Les mer om Nivå 3

Trinn 4: Executive Management program

 • Ønsker du mer kunnskap om coaching av team?
 • Modeller og konkrete verktøy ledere kan benytte for å klargjøre og styrke virksomhetens identitet?
 • Økt troverdighet i leder- og coachingrollen?

Vi tilbyr en påbygning av leder- og coachutdanningen som bringer coachrollen inn i en større sammenheng. Til team og organisasjoner der enkeltmennesket utgjør en del av en større helhet.

Les mer om Nivå 4

5 feil å unngå når du skal velge en utdanning

I artikkelen 5 feil å unngå når du skal velge kurs og utdanning innen ledelse og coaching som passer for deg, får du tips til ting du bør tenke igjennom og være oppmerksom på før du velger utdanning og utdanningsted

#cfwesenberg

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.