• Prosessmodell i coaching

Nedenfor presenteres vår modell som vi ofte bruker når vi coacher:

1. Etablere kontakt.
Skape tillit, komme på bølgelengde og vise respekt for coachees modell av verden.

2. Motivasjon og erkjennelse hos coachee.
Hva er utfordringen/problemet? Hva er motivasjonen til coachee for å endre/utvikle seg?
Har coachee eierskap til beslutningen om behovet for coaching?

3. Kartlegging.
Nå-situasjon og ønsket tilstand/mål. Hva ønsker du? Hva er målet ditt med coachingen?

4. Mål og ønsket tilstand.
Konkretisering av mål, delmål og tidsrammer.

5. Verdier, motivasjon og mening.
Avdekke verdier, intensjon og motivasjon, og sjekke om disse står i forhold til målet, eventuelt justere målet i henhold til verdiene.

6. Valg og avgjørelse.
Er coachee villig til å ta ansvar og konsekvenser for valgene sine? Har du bestemt deg for å gjøre det som må til?

7. Handling og utførelse.
Hvordan kommer du til målet? Hvilke konkrete og aktive handlinger må du gjøre for å komme i mål? Hva stopper deg? Hvilke unnskyldninger bruker du?

8. Måloppnåelse, testing og forsterkning.
Hvordan vet du at du er i mål? Hvordan har dette innvirkning på omgivelsene? Hva trenger du ytterligere for å forsterke målet/tilstanden? Hvordan videreføre resultatene ut i fremtiden?

9. Bevis og feiring.
Konkretisere: Hvordan sette pris på? Hvordan er det annerledes nå? Hvordan feirer du opplevelsen av å være i mål?

Dette er en dynamisk modell, ingen sannhet, og under hele prosessen foregår det en bevisstgjøring hos coachee. Dynamikken i relasjonen understreker behovet for coachens fleksibilitet og evne, til å følge det løpet som er riktig for coachee. Dette fordrer at coachen er bevisst på at også egne personlige forhold kan påvirke prosessen. Vi bruker ofte begrepet å danse med øyeblikket!

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.