• Prosessmodell i coaching

Nedenfor presenteres vår modell som vi ofte bruker når vi coacher:

1. Etablere kontakt. Skape tillit, komme på bølgelengde og vise respekt for coachees modell av verden.

2. Motivasjon og erkjennelse hos coachee. Hva er utfordringen/problemet? Hva er motivasjonen til coachee for å endre/utvikle seg? Har coachee virkelig tatt en avgjørelse på at han/hun trenger coaching?

3. Kartlegging. Nå-situasjon og ønsket tilstand/mål. Hva ønsker du? Hva er målet ditt med coachingen?

4. Mål og ønsket tilstand. Konkretisering av mål, delmål og tidsrammer.

5. Verdier, motivasjon og mening. Avdekke verdier og motivasjon, og avsjekke om disse står i forhold til målet, eventuelt justere målet i henhold til verdiene.

6. Valg og avgjørelse. Er coachee villig til å ta ansvar og konsekvenser for valgene sine? Har du bestemt deg for å gjøre det som må til?

7. Handling og utførelse. Hvordan kommer du til målet? Hvilke konkrete og aktive handlinger må du gjøre for å komme i mål? Hva stopper deg? Hvilke unnskyldninger bruker du?

8. Måloppnåelse, testing og forsterkning. Hvordan vet du at du er i mål? Hvordan har dette innvirkning på omgivelsene? Hva trenger du ytterligere for å forsterke målet/tilstanden? Hvordan videreføre reslutatene ut i fremtiden?

9. Bevis og feiring. Hvordan sette pris på? Hvordan er det anerledes nå? Hvordan feirer du opplevelsen av å være i mål?

Under hele denne prosessen foregår det en bevisstgjøringsprosess hos coachee. Det betyr at coachens rolle er å være fleksibel og følge det løpet som er riktig for coachee på forskjellige stadier i prosessen. Dette er derfor kun en prosessmodell og ingen sannhet. I all coaching og arbeid med mennesker er vi opptatt av å være fleksible og vise respekt for det coacheen opplever, og å tilpasse oss dette fortløpende. Vi bruker ofte begrepet å danse med øyeblikket!

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.