• Final selection

  • For deg som ønsker å finne den beste kandidaten på den mest effektive måten

Står dere overfor en viktig rekruttering?
CoachTeam hjelper dere med å sikre at den personen dere vil ansette oppfyller kravspesifikasjonen, passer inn i bedriftskulturen og kommer til å utvikles i tråd med det fremtidsbildet dere har i virksomheten. CoachTeam gjør en personvurdering av toppkandidatene i sluttfasen eller dere kan velge å ha oss med som coach og rådgiver i hele rekrutteringsprosessen.

En billig forsikring for en vellykket rekruttering
To av tre ledere sier at de har gjort en feilansettelse (Respons- og Analyse for Proffice, mai 2011), og at det har kostet dem dyrt. Fra en halv til en million kroner! Vi har kompetanse og verktøy å bidra med i rekrutteringsprosessens mest kritiske fase, som reduserer usikkerhet og risiko når du ansetter nye medarbeidere.

Kravspesifikasjon – Utvelgelse – Oppfølging
Som rekrutteringspartner tar vi ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon og suksesskriterier for stillingen, sammen med dere. Videre kvalitetssikrer vi utvelgelsen gjennom kartlegging av finalekandidatene, utarbeidelse av guide for strukturert intervju, deltagelse i intervjuer og oppsummerende rapport, med anbefaling.

CoachTeam bidrar til at det blir samsvar mellom deres og kandidatens forventninger og krav. Med vår tilnærming kan du som leder fokusere på dine daglige oppgaver og sikre kontinuerlig verdiskaping i bedriften. På samme tid vil du ha nærhet til og overordnet ansvar for rekrutteringsprosessen.

Rekrutteringsprosessen
Rekrutteringsprosessen starter med en grundig stillings- og kravanalyse hvor organisasjonen, stillingens innhold og kriterier for valg av kandidat beskrives. Vi utfører dybdeintervjuer med leder og team (hele eller deler), samt modellerer den som har stillingen i dag, når det er relevant og ønskelig.

Kandidatens kompetanseprofil kartlegges i forhold til motivasjon, preferanser, verdier, kunnskap, ferdigheter, personlige egenskaper og stressadferd. Som verktøy i kartleggingen brukes bl.a. 4mat og evt DISC samt strukturerte intervjuer som gjennomføres sammen med dere. CoachTeam gjennomfører også referansesjekk.

Avslutningsvis leveres en rapport pr. person og en oppsummering med anbefaling. Den enkelte kandidat mottar også en personlig rapport.

Ansettelse og oppfølging
Vi håndterer kandidatene og alle andre involverte i prosessen på en etisk god måte. Vi følger opp både kandidaten og bedriften i prøvetiden for å sikre begge parter en god start og positiv utvikling av samarbeidet.

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.