Siri E. Abrahamsen

Prosessfasilitator og coach

 

 

Siri E. Abrahamsen tror alle har et uutnyttet potensial både i livet & lederskapet. Hun drives av å utvikle ledere til å bli tryggere, tydeligere og gladere i lederskapet. På veien utfordrer hun de hun jobber sammen med til å se seg selv i speilet, være en ekte utgave av seg selv og våge å strekke seg for å ta ut eget potensiale.

Noen av Siris sterke egenskaper:
Målbevisst, har helhetsblikk, er entusiastisk, god relasjonsbygger, skaper tillit, er kreativ problemløser, drives av å gjøre en forskjell, tilstedeværende, trygg, uredd, og har stayerevne.

Strength Finders top 5:
Læring, fullfører, nysgjerrighet, refleksjon, maksimering

Utdannelse og bakgrunn:
Siri er utdannet Diplom Markedsøkonom ved Institutt for Høyere Markedsføring (IHM) i Oslo. Hun er også sertifisert Executive Coach innenfor NLP fra CoachTeam, og også utdannet innen bevissthetsutvikling, feltteori, fenomenologi og fler-generasjonsterapi ved Norsk Hellinger Institutt.
Hun har over 20 års ledererfaring, og har de siste 15 årene jobbet som prosessfasilitator, kursholder, ledermentor, coach, terapeut og foredragsholder.

Siri skjønte oss. Hun tilpasset sin stil, sitt tempo og sin form etter hvem vi var. Både trygghetssøkere og risikotakere knyttet relasjon til Siri, men ble også utfordret. For oss utgjorde Siri en stor forskjell!
Kristian Fjellheim, COO/HR Bonnier Media

Vi har hatt gleden av å ha Siri som foredragsholder på to arrangement. Det ene omhandlet kommunikasjon allment på en arbeidsplass, og det andre dreide seg om den vanskelige samtalen. Siri framstår som en veldig sterk og tydelig foredragsholder som fanger oppmerksomheten fra første øyeblikk. En bra struktur og progresjon i foredraget ga tilhørerne et meget bra utbytte. På våre evalueringsskjema fikk Siri høyeste score og vi vil gjerne anbefale henne for nye oppdrag.
Espen Melby, Markedssjef i Kreditorforeningen Øst

 

Siri! Hun har vært helt fantastisk! Hvis det skal være noen form for kurs senere, må hun bare bli med! Beste kursholderen jeg kan huske å ha hatt! Deltaker Gresvig Academy